ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80658
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Symplocos sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SYMPLOCACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 4515
Collected date

วันที่เก็บ

19 Sep 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree 6 m high in dry evergreen forest. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

107    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1854 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 1854
2. 2573 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 2573
3. 3591 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 3591
4. 5127 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 5127
5. 7939 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 7939
6. 7974 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 7974
7. 8304 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8304
8. 8308 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8308
9. 10690 Symplocos sp. Serm 24
10. 15584 Symplocos sp. M. Wongnak 136
11. 18060 Symplocos sp. P. Srisanga 1613
12. 18064 Symplocos sp. P. Srisanga 1617
13. 18066 Symplocos sp. P. Srisanga 1619
14. 18086 Symplocos sp. P. Srisanga 1639
15. 18109 Symplocos sp. P. Srisanga 1662
16. 18142 Symplocos sp. P. Srisanga 1695
17. 18143 Symplocos sp. P. Srisanga 1696
18. 18236 Symplocos sp. M. Norsaengsri 1007
19. 19121 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 19121
20. 18722 Symplocos sp. P. Srisanga 1880
21. 20403 Symplocos sp. P. Thongson 148
22. 22734 Symplocos sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2466
23. 34092 Symplocos sp. W. Pongamornkul 2017
24. 36447 Symplocos sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3091
25. 37170 Symplocos sp. C. Maknoi 2052
26. 38421 Symplocos sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2193
27. 40977 Symplocos sp. K. Kertsawang 889
28. 41021 Symplocos sp. K. Kertsawang 945
29. 42511 Symplocos sp. Zhou Shi-shun 3726
30. 45895 Symplocos sp. C. Maknoi 3808
31. 48184 Symplocos sp. W. Boonprakop 0204
32. 49956 Symplocos sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6476
33. 52704 Symplocos sp. C. Maknoi 2873
34. 58033 Symplocos sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9135
35. 58134 Symplocos sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8667
36. 58824 Symplocos sp. Zhou-Shishun 3726
37. 59035 Symplocos sp. Li-Jianwu 339
38. 59328 Symplocos sp. Li-Jianwu 276
39. 59397 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0003/2553
40. 60085 Symplocos sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2246
41. 60507 Symplocos sp. Ling Shein Man 088177
42. 60539 Symplocos sp. Ling Shein Man 088136
43. 60712 Symplocos sp. Ling Shein Man 087849
44. 60715 Symplocos sp. Ling Shein Man 087842
45. 60998 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086579
46. 61034 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086733
47. 61620 Symplocos sp. Ling Shein Man 087187
48. 62079 Symplocos sp. D. Khrueasan MS-108
49. 62414 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0354/2554
50. 62500 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0440/2555
51. 64242 Symplocos sp. Li-Jianwu 1101
52. 65796 Symplocos sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10289
53. 66221 Symplocos sp. W. Pongamornkul 3259
54. 66749 Symplocos sp. C. Maknoi 4243
55. 68069 Symplocos sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0336
56. 72849 Symplocos sp. M. Norsaengsri 10962
57. 73276 Symplocos sp. C. Lakoet 0434
58. 77587 Symplocos sp. M. Norsaengsri 11516
59. 79089 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-284
60. 79176 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-371
61. 80723 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4580
62. 80963 Symplocos sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097548
63. 80964 Symplocos sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097793
64. 81037 Symplocos sp. C. Maknoi 7218
65. 83210 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4745
66. 84122 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4908
67. 84709 Symplocos sp. K. Kertsawang 3490
68. 86355 Symplocos sp. M. Wongnak s.n.
69. 88271 Symplocos sp. W. Pongamornkul 5277
70. 94144 Symplocos sp. W. Pongamornkul 5844
71. 95791 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6075
72. 95948 Symplocos sp. P. Phaosrichai 346
73. 97028 Symplocos sp. C. Maknoi 5468
74. 98854 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-331
75. 100807 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-410
76. 101719 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6260
77. 104480 Symplocos sp. T. Khambai 503
78. 105215 Symplocos sp. C. Maknoi 6451
79. 106012 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6488
80. 106456 Symplocos sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 911
81. 110740 Symplocos sp. N. Muangyen 1948
82. 113632 Symplocos sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-333
83. 114497 Symplocos sp. N. Muangyen 2041
84. 115421 Symplocos sp. C. Maknoi 5265
85. 116784 Symplocos sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-407
86. 117254 Symplocos sp. N. Muangyen 2521
87. 118127 Symplocos sp. N. Pan-in 087
88. 118288 Symplocos sp. K. Inthamma 176
89. 120721 Symplocos sp. N. Muangyen 2703
90. 121024 Symplocos sp. N. Muangyen 3006
91. 122020 Symplocos sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1354
92. 122032 Symplocos sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1366
93. 124512 Symplocos sp. Natdanai Pan-in PSD065
94. 124520 Symplocos sp. Natdanai Pan-in PSD073
95. 132407 Symplocos sp. W. Pongamornkul 7249
96. 132599 Symplocos sp. W. Pongamornkul 7536
97. 133425 Symplocos sp. Natdanai Pan-in V 209
98. 133484 Symplocos sp. Natdanai Pan-in V 268
99. 133495 Symplocos sp. Natdanai Pan-in V 279
100. 133664 Symplocos sp. Natdanai Pan-in V 449
101. 134233 Symplocos sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3667
102. 134268 Symplocos sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3702
103. 134501 Symplocos sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3132
104. 135942 Symplocos sp. W. Pongamornkul 7904
105. 138600 Symplocos sp. K. Inthamma 1861
106. 138677 Symplocos sp. Natdanai Pan-in 552
107. 139266 Symplocos sp. Natdanai Pan-in 623

ปิด

QR code