ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80790
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Litsea cubeba (Lour.) Pers.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Phoutthavong et al. 515
Collected date

วันที่เก็บ

11 Dec 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 10 m tall.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1288
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

90    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4826 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Nanakorn et al. 4826
2. 11121 Litsea cubeba (Lour.) Pers. L. Averyanov 2839
3. 13649 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Suksathan 1415
4. 13090 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga 486
5. 16174 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Drechsler, C. Scholz 47
6. 16617 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga 1211
7. 18584 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga 1744
8. 19734 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 96
9. 22760 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga et al. 2492
10. 22761 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2493
11. 23853 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Glamwaewwong 549
12. 24950 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Glamwaewwong 926
13. 34008 Litsea cubeba (Lour.) Pers. J.F. Maxwell 08-44
14. 34235 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 2159
15. 35386 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8200
16. 34934 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 1738
17. 42379 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Wang Hong 3526
18. 44991 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Yaovanit Polpim HN1429
19. 49476 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-3212
20. 49477 Litsea cubeba (Lour.) Pers. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11729
21. 51037 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 2643
22. 57893 Litsea cubeba (Lour.) Pers. T. Phoonlap 18
23. 59418 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Romklao Botanical Garden 0024/2553
24. 60484 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Ling Shein Man 087939
25. 61904 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087402
26. 65308 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Srithi 554
27. 66291 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 3329
28. 67053 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 3635
29. 68792 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089615
30. 69686 Litsea cubeba (Lour.) Pers. V. Nguanchoo 246
31. 69687 Litsea cubeba (Lour.) Pers. V. Nguanchoo 293
32. 69740 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090430
33. 71979 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 0071
34. 73025 Litsea cubeba (Lour.) Pers. M. Norsaengsri 10806
35. 73615 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 04025
36. 73931 Litsea cubeba (Lour.) Pers. M. Norsaengsri 11461
37. 74203 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Zhou-Shishun 7510
38. 74466 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Zhou-Shishun 8405
39. 75565 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094471
40. 78146 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4491
41. 78126 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4471
42. 80676 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4533
43. 80714 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4571
44. 82978 Litsea cubeba (Lour.) Pers. M. Norsaengsri 12362
45. 83091 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4626
46. 83205 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 4740
47. 87052 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Glamwaewwong 345/58
48. 89084 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 675
49. 89645 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 5631
50. 93520 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5396
51. 94443 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 1570
52. 94512 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 1639
53. 98241 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-121
54. 98286 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-166
55. 98495 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-375
56. 98862 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-339
57. 100819 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-422
58. 104135 Litsea cubeba (Lour.) Pers. S. Kamonnate 798
59. 104560 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 6337
60. 104590 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Pongamornkul 6367
61. 107266 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-023
62. 108952 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C.M.Wang W05385
63. 109522 Litsea cubeba (Lour.) Pers. T.Y.A.Yang & T.Y.Jan 12313
64. 109716 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-286
65. 110764 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 1977
66. 111737 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-257
67. 113410 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-111
68. 113506 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-207
69. 113672 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-373
70. 113732 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-433
71. 113761 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-011
72. 113987 Litsea cubeba (Lour.) Pers. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-237
73. 114658 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5006
74. 115540 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1432
75. 116761 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-384
76. 118400 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Inthamma 299
77. 118959 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Inthamma 546
78. 122811 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-281
79. 122820 Litsea cubeba (Lour.) Pers. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-290
80. 124751 Litsea cubeba (Lour.) Pers. N. Muangyen 3328
81. 125676 Litsea cubeba (Lour.) Pers. K. Punchay 375
82. 129230 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Akharasit Bunsongthae 47
83. 129372 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Hidenobu Funakoshi 2029
84. 129952 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Hidenobu Funakoshi 2029
85. 129980 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Hidenobu Funakoshi 2029
86. 130168 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2344
87. 130283 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2459
88. 130472 Litsea cubeba (Lour.) Pers. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2613
89. 135412 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Fumihiro Konta CH- 395
90. 135478 Litsea cubeba (Lour.) Pers. Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 4490

ปิด

QR code