ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 80820
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner
Family name

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Phoutthavong et al. 374
Collected date

วันที่เก็บ

21 Apr 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous tree ca. 15 m. Phenology: flowering in April.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

376
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6519 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner W. Nanakorn et al. 6519
2. 9088 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner W. Nanakorn et al. 9088
3. 10998 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner W. Nanakorn et al. 10998
4. 11647 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner W. Pongamornkul 218
5. 11220 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner S. Watthana 138
6. 23994 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner C. Glamwaewwong 605
7. 38350 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner C. Maknoi & P. Srisanga 2122
8. 41630 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner S. Chongko 682
9. 45170 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner M. Tanaros 573
10. 51207 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner W. Pongamornkul 2813
11. 59840 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner Romklao Botanical Garden 0231/2554
12. 62488 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner Romklao Botanical Garden 0428/2555
13. 63588 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner M. Norsaengsri & P. Thongson 6663
14. 79048 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-244
15. 79159 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-354
16. 84874 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner S. Watthana & W. La-ongsri 3953
17. 86004 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-008
18. 86137 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-141
19. 87253 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-096
20. 92925 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner D. Argyriou 39
21. 92967 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner N. Turreira-Garcia 295
22. 93222 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner D. Argyriou 308
23. 93312 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner D. Argyriou 592
24. 93314 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner N. Turreira Garcia 595
25. 105490 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner C. Maknoi 6833
26. 108641 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5245
27. 110509 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5625
28. 137854 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner K. Inthamma 1438
29. 138540 Cananga brandisiana (Pierre) I.M.Turner K. Inthamma 1801

ปิด

QR code