ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80845
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elaeocarpus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ELAEOCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Phoutthavong et al. 600
Collected date

วันที่เก็บ

3 Mar 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 25 m tall.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Luang Prabang, Laos
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9226 Elaeocarpus sp. W. Nanakorn et al. 9226
2. 15605 Elaeocarpus sp. M. Wongnak 157
3. 22733 Elaeocarpus sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2465
4. 28967 Elaeocarpus sp. W. Nanakorn et al. 28967
5. 35254 Elaeocarpus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8047
6. 39050 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 2395
7. 41449 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 5654
8. 45315 Elaeocarpus sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3402
9. 46821 Elaeocarpus sp. M. Tanaros 222
10. 49488 Elaeocarpus sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-2309
11. 53188 Elaeocarpus sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1441
12. 59026 Elaeocarpus sp. Li-Jianwu 321
13. 59558 Elaeocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0164/2554
14. 60813 Elaeocarpus sp. Ling Shein Man 088195
15. 62497 Elaeocarpus sp. Romklao Botanical Garden 0437/2555
16. 65629 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 10119
17. 65791 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10284
18. 69436 Elaeocarpus sp. Zhou-Shishun 7029
19. 70218 Elaeocarpus sp. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 199
20. 70425 Elaeocarpus sp. C. Maknoi 3292
21. 70439 Elaeocarpus sp. C. Maknoi 3306
22. 73888 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 11416
23. 73932 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 11462
24. 73939 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 11469
25. 75647 Elaeocarpus sp. W. Tanming 535
26. 77555 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10981
27. 78972 Elaeocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-168
28. 79118 Elaeocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-313
29. 80287 Elaeocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-103
30. 81841 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 11875
31. 83038 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 12422
32. 85790 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul et al. 5129
33. 87557 Elaeocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-397
34. 88211 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 5217
35. 101066 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 6087
36. 101162 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 6183
37. 104856 Elaeocarpus sp. C. Maknoi 5732
38. 105539 Elaeocarpus sp. C. Maknoi 6882
39. 106017 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 6493
40. 107067 Elaeocarpus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 779
41. 109930 Elaeocarpus sp. TLBG 526
42. 110143 Elaeocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1016
43. 111464 Elaeocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-412
44. 113565 Elaeocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-266
45. 116281 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6933

ปิด

QR code