ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80923
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Ling Shein Mang 096174
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1250
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 36507 Leea sp. C. Maknoi 1827
2. 37241 Leea sp. C. Maknoi 2355
3. 42633 Leea sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6116
4. 51316 Leea sp. M. Norsaengsri 2764
5. 57143 Leea sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 258
6. 59178 Leea sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9715
7. 70479 Leea sp. C. Maknoi 3346
8. 80907 Leea sp. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Yun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090468
9. 80908 Leea sp. Hidenobu Funakoshi, Home Man, Ling Shein Man, Law Shein & Wai Min Htay 085206
10. 80909 Leea sp. Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053331
11. 80913 Leea sp. Ling Shein Man 052107
12. 80914 Leea sp. J. Murata, N. Tanaka, T. Kawahara, M. Tamura, S. Kakishima & N. Takamura 041352
13. 80915 Leea sp. Ling Shein Man 052073
14. 80916 Leea sp. Ling Shein Man 052067
15. 80917 Leea sp. Nobuyuki Tanaka, Takashi Sugawara & Yoshihiro Hayami 040425
16. 80921 Leea sp. N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020214
17. 80922 Leea sp. Ling Shein Mang 096234
18. 80924 Leea sp. Ling Shein Mang 096002
19. 80925 Leea sp. Ling Shein Mang 093134
20. 80926 Leea sp. Ling Shein Mang 092982
21. 80927 Leea sp. Ling Shein Mang 092867
22. 80928 Leea sp. Ling Shein Mang 092860
23. 80929 Leea sp. Ling Shein Mang 092858
24. 80930 Leea sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092587
25. 80931 Leea sp. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092190
26. 80932 Leea sp. Law Shein 091580
27. 80933 Leea sp. Law Shein 091556
28. 80934 Leea sp. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090622
29. 98676 Leea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-153
30. 98827 Leea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-304
31. 104970 Leea sp. C. Maknoi 6128
32. 106989 Leea sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 700
33. 111104 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-052
34. 111119 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-067
35. 111597 Leea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-120
36. 112784 Leea sp. N. Muangyen 2271
37. 112793 Leea sp. N. Muangyen 2280
38. 113220 Leea sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3914
39. 114075 Leea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-325
40. 113838 Leea sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-088
41. 116018 Leea sp. K. Wangwasit 180912-5
42. 116296 Leea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6948
43. 116311 Leea sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6963
44. 116355 Leea sp. N. Boonruang 0034
45. 121254 Leea sp. N. Boonruang 0315
46. 123166 Leea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-160
47. 123446 Leea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-440
48. 123717 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-254
49. 123805 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-342
50. 123822 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-359
51. 123845 Leea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-382
52. 124706 Leea sp. N. Muangyen 3283
53. 127318 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1953
54. 127368 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2000
55. 128287 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2088
56. 128406 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2207
57. 128432 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2233
58. 128452 Leea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2253

ปิด

QR code