ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 80825
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Macaranga sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Phoutthavong et al. 634
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 8 m tall with green fruit. Phenology: fruit in June.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

792
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 752 Macaranga sp. W. Nanakorn et al. 752
2. 20278 Macaranga sp. M. Norsaengsri 1333
3. 23859 Macaranga sp. W. Nanakorn et al. 23859
4. 28491 Macaranga sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 240805 20
5. 46819 Macaranga sp. M. Tanaros 220
6. 47177 Macaranga sp. Chusie KY 329
7. 47373 Macaranga sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 23
8. 49814 Macaranga sp. M. Norsaengsri 6334
9. 53839 Macaranga sp. C. Maknoi 3121
10. 54410 Macaranga sp. T. Yingkhachorn 95
11. 54957 Macaranga sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1870
12. 60857 Macaranga sp. Ling Shein Mang 87106
13. 62270 Macaranga sp. Romklao Botanical Garden 2555 557
14. 62420 Macaranga sp. Romklao Botanical Garden 2554 360
15. 64412 Macaranga sp. W. Pongamornkul 2961
16. 70368 Macaranga sp. C. Maknoi 3235
17. 70390 Macaranga sp. C. Maknoi 3257
18. 73809 Macaranga sp. P. Phaosrichai 50
19. 81655 Macaranga sp. P. Phaosrichai 178
20. 85356 Macaranga sp. C. Maknoi 8004
21. 87199 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 42
22. 87227 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 70
23. 96034 Macaranga sp. P. Phaosrichai 432
24. 97077 Macaranga sp. P. Phaosrichai 461
25. 101173 Macaranga sp. W. Pongamornkul 6194
26. 104579 Macaranga sp. W. Pongamornkul 6356
27. 105916 Macaranga sp. W. Pongamornkul 6392
28. 106829 Macaranga sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 549
29. 111105 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 53
30. 111126 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 74
31. 111188 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 136
32. 112868 Macaranga sp. K. Kertsawang 3706
33. 113484 Macaranga sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 185
34. 113884 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 134
35. 113935 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 185
36. 113946 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 196
37. 114036 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 286
38. 114073 Macaranga sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 323
39. 115226 Macaranga sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 761
40. 115321 Macaranga sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 856
41. 116512 Macaranga sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 136
42. 116670 Macaranga sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 293
43. 117057 Macaranga sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 250
44. 118931 Macaranga sp. K. Inthamma 518
45. 125298 Macaranga sp. W. Pongamornkul 7041
46. 132675 Macaranga sp. Anchalee Nuammee 553
47. 132743 Macaranga sp. Anchalee Nuammee 621
48. 132903 Macaranga sp. Supalak Pumikong 2019 58
49. 135788 Macaranga sp. W. Pongamornkul 7756
50. 135831 Macaranga sp. W. Pongamornkul 7799
51. 137678 Macaranga sp. K. Inthamma 1262
52. 141007 Macaranga sp. W. Pongamornkul 8172
53. 143119 Macaranga sp. C. Maknoi et al. 6958

ปิด

QR code