ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81015
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097546
Collected date

วันที่เก็บ

3 Mar 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber 8 m high. Fruits red/ green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2,465
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5879 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. Nanakorn et al. 5879
2. 6175 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. Nanakorn et al. 6175
3. 10387 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 64
4. 10413 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 90
5. 12230 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. La-ongsri 63
6. 12317 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. P. Suksathan 1212
7. 21674 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. S. Watthana 1466
8. 22249 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. P. Srisanga 2309
9. 25473 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. M. Norsaengsri 291
10. 39501 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. M. Norsaengsri 4585
11. 47315 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Chusie KY107
12. 52495 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Yin-Jiantao 1267
13. 53156 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1464
14. 60528 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Man 088150
15. 60708 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Man 087853
16. 60789 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Man 088226
17. 61050 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086754
18. 61100 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086536
19. 61199 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Man 087996
20. 61520 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Man 087152
21. 61612 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Man 087198
22. 61681 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086858
23. 69144 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089198
24. 69261 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Zhou-Shishun 6931
25. 69518 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Zhou-Shishun 7152
26. 71783 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091005
27. 75597 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094615
28. 76056 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094823
29. 76486 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094187
30. 76491 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094186
31. 81014 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097262
32. 81016 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097777
33. 103656 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-11
34. 122849 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-319
35. 129153 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2700

ปิด

QR code