ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 80885
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

Anacardiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Phoutthavong et al. 565
Collected date

วันที่เก็บ

31 Mar 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 15-20 m tall flower greenish-yellow. Phenology: flowering in March.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

468
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 39880 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 4987
2. 40016 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 5121
3. 40051 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 5156
4. 44520 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Wang Hong 8008
5. 44703 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. S. Gardner ST 1566
6. 46631 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 3602
7. 46647 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 3618
8. 55181 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. P. Krachai 126
9. 57983 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9085
10. 58054 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9156
11. 60095 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2256
12. 60389 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Wang Hong 8008
13. 61554 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Ling Shein Mang 87058
14. 61851 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Ling Shein Mang 87309
15. 64169 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2571
16. 66770 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4264
17. 67153 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi 556
18. 67180 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 693
19. 67233 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 747
20. 69013 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 635
21. 70562 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Than Than Aye, Khin Myi Htwe 21388
22. 71700 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91146
23. 76222 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 6768
24. 76679 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4631
25. 76701 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11137
26. 76718 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4640
27. 76804 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4765
28. 77931 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 5127
29. 78027 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 5224
30. 80147 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97998
31. 80148 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97869
32. 80149 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97084
33. 81251 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 7433
34. 81757 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 11791
35. 89206 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 795
36. 89604 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4723
37. 89778 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4696
38. 89838 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 811
39. 90683 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 945
40. 97483 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 5446
41. 109934 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. TLBG 530
42. 110007 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. TLBG 605
43. 110034 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. TLBG 631
44. 110408 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5526
45. 113147 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6751
46. 114338 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4681
47. 115722 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Wangwasit 180321 18
48. 115770 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Wangwasit 180322 20
49. 116438 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 62
50. 116766 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 389
51. 118374 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Inthamma 262
52. 120948 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 2930
53. 122026 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1360
54. 123931 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5853
55. 125431 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 556
56. 126883 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4125
57. 131294 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4647
58. 131821 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 10
59. 135079 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. T. Choopan et al. 2021 116

ปิด

QR code