ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 81096
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sterculia lanceolata Cav.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7277
Collected date

วันที่เก็บ

2 Feb 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub; flowers pale pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

80    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3872 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 3872
2. 6087 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6087
3. 6279 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6279
4. 13862 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 565
5. 16306 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1163
6. 16653 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1247
7. 18046 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1599
8. 28463 Sterculia lanceolata Cav. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-22B
9. 29572 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, M. Norsaengsri & S. Watthana 1307
10. 29936 Sterculia lanceolata Cav. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-14
11. 30214 Sterculia lanceolata Cav. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-90
12. 31169 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2844
13. 36605 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 1925
14. 37122 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2004
15. 42691 Sterculia lanceolata Cav. Jatupol K. 10-517
16. 44569 Sterculia lanceolata Cav. P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1369
17. 44597 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0353
18. 44609 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner & S. Khumchompoo ST2066
19. 46335 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 3329
20. 48621 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 7372
21. 51612 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri & N. Romkham 1285
22. 51664 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri & N. Romkham 1337
23. 51836 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 7891
24. 52759 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2928
25. 54343 Sterculia lanceolata Cav. T. Yingkhachorn 20
26. 54979 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1895
27. 56414 Sterculia lanceolata Cav. S. Sang 360
28. 56905 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 9215
29. 58181 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 8713
30. 59302 Sterculia lanceolata Cav. Li-Jianwu 242
31. 59607 Sterculia lanceolata Cav. T. Khambai 18
32. 62472 Sterculia lanceolata Cav. Romklao Botanical Garden 0412/2555
33. 65101 Sterculia lanceolata Cav. K. Srithi 240
34. 69683 Sterculia lanceolata Cav. V. Nguanchoo 251
35. 70482 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 3349
36. 71986 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 0078
37. 74256 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7401
38. 74286 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7436
39. 74310 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7386
40. 74830 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 8342
41. 74913 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6559
42. 74976 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6622
43. 77583 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11512
44. 81828 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11862
45. 82235 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12239
46. 82682 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 7583
47. 82996 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12380
48. 83738 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2765
49. 85384 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8032
50. 85839 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12492
51. 86473 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming 925
52. 88760 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8362
53. 88804 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8406
54. 88906 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8507
55. 89141 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 732
56. 90587 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 850
57. 91171 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3611
58. 91030 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1040
59. 91812 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1180
60. 96242 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4427
61. 96726 Sterculia lanceolata Cav. C. Glamwaewwong 242/60
62. 103996 Sterculia lanceolata Cav. Jatinya Pangkot 41
63. 114189 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-005
64. 115256 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 791
65. 115434 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 5280
66. 116379 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-003
67. 117036 Sterculia lanceolata Cav. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-229
68. 117681 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-051
69. 117843 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-213
70. 118734 Sterculia lanceolata Cav. N. Boonruang 0083
71. 122970 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-441
72. 123837 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-374
73. 124797 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 3374
74. 129333 Sterculia lanceolata Cav. Akharasit Bunsongthae 191
75. 130964 Sterculia lanceolata Cav. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1237
76. 131443 Sterculia lanceolata Cav. Chusie Trisonthi BD 25
77. 133331 Sterculia lanceolata Cav. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1120
78. 137509 Sterculia lanceolata Cav. K. Inthamma 1017
79. 137763 Sterculia lanceolata Cav. K. Inthamma 1347
80. 138237 Sterculia lanceolata Cav. K. Inthamma 1513

ปิด

QR code