ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81129
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Blumea sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7310
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 0.8 m tall; flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2836 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 2836
2. 8686 Blumea sp. W. Nanakorn et al. 8686
3. 19060 Blumea sp. M. Norsaengsri s.n.
4. 23438 Blumea sp. W. Pongamornkul 23438
5. 34143 Blumea sp. W. Pongamornkul 2068
6. 34145 Blumea sp. W. Pongamornkul 2070
7. 34146 Blumea sp. W. Pongamornkul 2071
8. 34155 Blumea sp. W. Pongamornkul 2080
9. 34161 Blumea sp. W. Pongamornkul 2086
10. 50165 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30516
11. 49686 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30311
12. 49699 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32982
13. 49701 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32522
14. 49703 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32441
15. 49704 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32535
16. 49711 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32253
17. 50173 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33473
18. 50175 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33773
19. 50180 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33529
20. 50182 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30832
21. 50183 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-30969
22. 50184 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31888
23. 50187 Blumea sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31957
24. 55216 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 518
25. 55294 Blumea sp. P. Chantaranothai et al. s.n
26. 55304 Blumea sp. P. Pornpongrungrueng 520
27. 59071 Blumea sp. Li-Jianwu 366
28. 65683 Blumea sp. M. Norsaengsri 10173
29. 65971 Blumea sp. K. Srithi 542
30. 70266 Blumea sp. S. Sawangsawat 49
31. 74326 Blumea sp. Zhou-Shishun 7818
32. 74874 Blumea sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10856
33. 76766 Blumea sp. C. Maknoi 4688
34. 76773 Blumea sp. C. Maknoi 4734
35. 76785 Blumea sp. C. Maknoi 4746
36. 79652 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097093
37. 79653 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097271
38. 79654 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097278
39. 79655 Blumea sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097820
40. 81060 Blumea sp. C. Maknoi 7241
41. 81066 Blumea sp. C. Maknoi 7247
42. 81068 Blumea sp. C. Maknoi 7249
43. 81069 Blumea sp. C. Maknoi 7250
44. 81075 Blumea sp. C. Maknoi 7256
45. 81093 Blumea sp. C. Maknoi 7274
46. 81748 Blumea sp. M. Norsaengsri 11783
47. 81822 Blumea sp. M. Norsaengsri 11856
48. 82122 Blumea sp. M. Norsaengsri 12154
49. 82698 Blumea sp. C. Maknoi 7599
50. 82761 Blumea sp. C. Maknoi 7662
51. 82949 Blumea sp. M. Norsaengsri 12333
52. 85986 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-34
53. 85934 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-1
54. 85935 Blumea sp. K. Wangwasit 050925-34
55. 85936 Blumea sp. K. Wangwasit 041123-17
56. 85937 Blumea sp. K. Wangwasit 041123-32
57. 85938 Blumea sp. K. Wangwasit 041124-47
58. 90308 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-231
59. 90336 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-259
60. 89657 Blumea sp. W. Pongamornkul 5643
61. 90106 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-29
62. 90268 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-191
63. 90274 Blumea sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-197
64. 95598 Blumea sp. W. Pongamornkul 5959
65. 95835 Blumea sp. N. Muangyen 1791
66. 95836 Blumea sp. N. Muangyen 1792
67. 95954 Blumea sp. P. Phaosrichai 352
68. 96028 Blumea sp. P. Phaosrichai 426
69. 96866 Blumea sp. C. Glamwaewwong 382/60
70. 96869 Blumea sp. C. Glamwaewwong 385/60
71. 96872 Blumea sp. C. Glamwaewwong 388/60
72. 97570 Blumea sp. P. Chantaranothai et al. 1463
73. 98126 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-007
74. 98218 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-098
75. 98221 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-101
76. 98322 Blumea sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-202
77. 98833 Blumea sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-310
78. 103966 Blumea sp. Nittaya Sangwan 57
79. 104113 Blumea sp. Saitan Sariya 87
80. 106173 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 647
81. 106265 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 721
82. 106305 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 760
83. 110728 Blumea sp. N. Muangyen 1936
84. 110803 Blumea sp. N. Muangyen 2016
85. 110819 Blumea sp. N. Muangyen 2032
86. 113001 Blumea sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-33
87. 113107 Blumea sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6712
88. 116928 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-120
89. 117055 Blumea sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-248
90. 118054 Blumea sp. N. Pan-in 014
91. 118248 Blumea sp. K. Inthamma 136
92. 118325 Blumea sp. K. Inthamma 213
93. 121943 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1278
94. 122070 Blumea sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1404
95. 122544 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1504
96. 122584 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1544
97. 122802 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-272
98. 122837 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-307
99. 122846 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-316
100. 122871 Blumea sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-341
101. 124695 Blumea sp. N. Muangyen 3272
102. 125085 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 707
103. 125105 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 727
104. 125131 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 753
105. 125135 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 757
106. 125136 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 758
107. 125618 Blumea sp. N. Muangyen 3698
108. 130242 Blumea sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2418
109. 130731 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2777
110. 130746 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2792
111. 130768 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2814
112. 133321 Blumea sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1110
113. 134509 Blumea sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3140
114. 134606 Blumea sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3241
115. 135197 Blumea sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3363
116. 135994 Blumea sp. W. Pongamornkul 7956
117. 135995 Blumea sp. W. Pongamornkul 7957
118. 140305 Blumea sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100118

ปิด

QR code