ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81014
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch.
Family name

ชื่อวงศ์

Vitaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97262
Collected date

วันที่เก็บ

23 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest edge, sunny roadside, fallow forest. Climber 2 m high. Fruits black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1513
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5879 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. Nanakorn et al. 5879
2. 6175 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. Nanakorn et al. 6175
3. 10387 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 64
4. 10413 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 90
5. 12230 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. La-ongsri 63
6. 12317 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. P. Suksathan 1212
7. 21674 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. S. Watthana 1466
8. 22249 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. P. Srisanga 2309
9. 25473 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. M. Norsaengsri 291
10. 39501 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. M. Norsaengsri 4585
11. 47315 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Chusie KY 107
12. 52495 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Yin-Jiangtao 1267
13. 53156 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1464
14. 61100 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86536
15. 60528 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Mang 88150
16. 60708 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Mang 87853
17. 60789 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Mang 88226
18. 61050 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86754
19. 61199 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Mang 87996
20. 61520 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Mang 87152
21. 61612 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Ling Shein Mang 87198
22. 61681 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86858
23. 69144 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89198
24. 69261 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Zhou-Shishun 6931
25. 69518 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Zhou-Shishun 7152
26. 71783 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91005
27. 75597 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Law Shine 94615
28. 76056 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94823
29. 76486 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94187
30. 76491 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94186
31. 81015 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine (Forest department) 97546
32. 81016 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97777
33. 103656 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. Wattana Tanming, Majjedah Z., N.H.H. Quynh, S. Sothyroth, Ling C.Y. 1 11
34. 122849 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 319
35. 129153 Tetrastigma serrulatum (Roxb.) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom, M. Tabut 2700

ปิด

QR code