ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81231
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

OROBANCHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7413
Collected date

วันที่เก็บ

5 Feb 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub; flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6151 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Nanakorn et al. 6151
2. 7684 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Nanakorn et al. 7684
3. 10327 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. P. Srisanga & C. Puff 12
4. 13044 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. S. Watthana & W. Pongamornkul 214
5. 16562 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. P. Suksathan 2235
6. 22142 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. P. Srisanga 2202
7. 34132 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Pongamornkul 2057
8. 46657 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5631
9. 48647 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. M. Norsaengsri & N. Tathana 7398
10. 49886 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. M. Norsaengsri 6406
11. 52288 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. La-ongsri & N. Romkham 1530
12. 53031 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7603
13. 55880 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. J.F. Maxwell 12-15
14. 57052 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. M. Norsaengsri & N. Tathana 9331
15. 61369 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086773
16. 61651 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086909
17. 61819 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Ling Shein Man 087007
18. 62230 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Romklao Botanical Garden 0517/2555
19. 64471 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Pongamornkul 3020
20. 65443 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2656
21. 66478 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3297
22. 69338 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Zhou-Shishun 5271
23. 71701 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091147
24. 76796 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. C. Maknoi 4757
25. 80011 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097210
26. 81918 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. M. Norsaengsri 11952
27. 88484 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. N. Muangyen 336
28. 88451 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. N. Muangyen 303
29. 89444 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Pongamornkul 5544
30. 90160 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-83
31. 92475 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3947
32. 93924 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021898
33. 95248 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-287
34. 96855 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. C. Glamwaewwong 371/60
35. 98195 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-075
36. 98143 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-023
37. 98290 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-170
38. 98418 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-298
39. 104024 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Jatinya Pangkot 69
40. 106292 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 747
41. 107556 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-342
42. 110477 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5593
43. 110670 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5785
44. 111766 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-286
45. 114268 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4470
46. 114362 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4705
47. 114682 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Thitiporn Pingyot 206
48. 116557 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-181
49. 116642 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-265
50. 116975 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-168
51. 121115 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. N. Muangyen 3097
52. 124787 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. N. Muangyen 3364
53. 125030 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 652
54. 125143 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 765
55. 127107 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1838
56. 127833 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. Natdanai Pan-in 209
57. 128758 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2198
58. 128852 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2292
59. 130143 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. N. Muangyen 3793
60. 130740 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2786
61. 132371 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Pongamornkul 7213
62. 135343 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Yokyo, M. Tabut 127
63. 135950 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. W. Pongamornkul 7912
64. 138065 Lindenbergia philippensis (Cham. & Schltdl.) Benth. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2959

ปิด

QR code