ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81294
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clematis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RANUNCULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7476
Collected date

วันที่เก็บ

17 Feb 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber; by stream; fruits yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5200 Clematis sp. W. Nanakorn et al. 5200
2. 8510 Clematis sp. W. Nanakorn et al. 8510
3. 13009 Clematis sp. Thon s.n.
4. 18702 Clematis sp. P. Srisanga 1860
5. 18738 Clematis sp. P. Srisanga 1896
6. 20329 Clematis sp. M. Norsaengsri 1388
7. 23883 Clematis sp. W. Nanakorn et al. 23883
8. 30319 Clematis sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1274
9. 34214 Clematis sp. W. Pongamornkul 2138
10. 42623 Clematis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6106
11. 46292 Clematis sp. S. Sawangsawat 18
12. 46436 Clematis sp. W. Pongamornkul 2511
13. 49184 Clematis sp. Gen Murata, Kunio Iwatsuki & Chamlong Pengklai T-15183
14. 50135 Clematis sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33597
15. 51378 Clematis sp. S. Watthana 3597
16. 55364 Clematis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8321
17. 55365 Clematis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8322
18. 55841 Clematis sp. S. Mattapha 135
19. 55849 Clematis sp. Sawai 680
20. 60407 Clematis sp. Zhou-Shishun 2923
21. 60865 Clematis sp. Ling Shein Man 087095
22. 61197 Clematis sp. Ling Shein Man 087998
23. 61606 Clematis sp. Ling Shein Man 087206
24. 62585 Clematis sp. W. Pongamornkul 2835
25. 63143 Clematis sp. Li-Jianwu 869
26. 68498 Clematis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3070
27. 71623 Clematis sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091059
28. 71675 Clematis sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091119
29. 71692 Clematis sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091136
30. 71798 Clematis sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091022
31. 75395 Clematis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095503
32. 79911 Clematis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097265
33. 79912 Clematis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097703
34. 79914 Clematis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097916
35. 79915 Clematis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097875
36. 79916 Clematis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097260
37. 79917 Clematis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097044
38. 80575 Clematis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-390
39. 80794 Clematis sp. K. Phoutthavong et al. 507
40. 81889 Clematis sp. M. Norsaengsri 11923
41. 86323 Clematis sp. M. Wongnak s.n.
42. 86395 Clematis sp. M. Wongnak 825
43. 89598 Clematis sp. W. Pongamornkul 5617
44. 90176 Clematis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-99
45. 90443 Clematis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-365
46. 90455 Clematis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-377
47. 90456 Clematis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-378
48. 90534 Clematis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-455
49. 93596 Clematis sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5779
50. 93607 Clematis sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5790
51. 95493 Clematis sp. T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 92
52. 101699 Clematis sp. W. Pongamornkul 6240
53. 101800 Clematis sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 107
54. 104175 Clematis sp. S. Kamonnate 763
55. 105019 Clematis sp. C. Maknoi 6208
56. 106015 Clematis sp. W. Pongamornkul 6491
57. 114231 Clematis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-047
58. 115450 Clematis sp. C. Maknoi 5368
59. 122839 Clematis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-309

ปิด

QR code