ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81543
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Buddleja macrostachya Wall. ex Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

Scrophulariaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97316
Collected date

วันที่เก็บ

24 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside evergreen forest, sunny forest edge. Shrub 5 m high. Flowers liac.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2639
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2914 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. W. Nanakorn et al. 2914
2. 22694 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2426
3. 23676 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. P. Srisanga 2674
4. 25587 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. C. Maknoi 623
5. 42217 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Wang Hong 8397
6. 43249 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Wang Hong 8317
7. 53155 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1462
8. 60282 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Wang Hong 8317
9. 60711 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Ling Shein Mang 87850
10. 60845 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Ling Shein Mang 87118
11. 61119 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86506
12. 61333 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86795
13. 69410 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Zhou-Shishun 6796
14. 69756 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Shigeo Yasuda 53779
15. 78463 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda 22046
16. 78464 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe 22890
17. 78465 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe, Khin Myo Htwe 23490
18. 78466 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 25164
19. 78467 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 25208
20. 78468 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 25629
21. 78469 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. N. Kuroiwa, K. Fujikawa, H. Sonoki 30308
22. 78470 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama, K. Watanabe 30782
23. 78471 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma, Shing Maung 35390
24. 78472 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Kazumi Fujikawa, Chika Mouri, Ling Shing Mang, Hong mang, Aung Thay 50002
25. 78473 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Ling Shein Mang 52206
26. 78474 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Mang, Law Shein 90107
27. 78475 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Mang, Law Shein 90258
28. 78476 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Law Shine 96427
29. 78477 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Law Shine 98038
30. 78486 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 25460
31. 78488 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Kazumi Fujikawa, Atsushi Nomachi 35744
32. 78489 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Kazumi Fujikawa, Atsushi Nomachi 35778
33. 78490 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Chika Mouri, Ling Shing Mang 51060
34. 78491 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Shigeo Yasuda 53744
35. 78492 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Mang, Law Shein 90094
36. 78493 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Ling Shein Mang 96037
37. 78572 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hong mang, Ling Shing Mang, Cho Cho Win 24601
38. 81548 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97421
39. 81541 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Law Shine 97015
40. 81542 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97315
41. 81547 Buddleja macrostachya Wall. ex Benth. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97324

ปิด

QR code