ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 81757
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11791
Collected date

วันที่เก็บ

2 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous tree 15 m high. Flowering before leaf. Flowers greenish yellow. In mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

502
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 40016 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 5121
2. 39880 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 4987
3. 40051 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 5156
4. 44520 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Wang Hong 8008
5. 44703 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. S. Gardner ST1566
6. 46631 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 3602
7. 46647 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri 3618
8. 55181 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. P. Krachai 126
9. 57983 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9085
10. 58054 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9156
11. 60389 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Wang Hong 8008
12. 61554 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Ling Shein Man 087058
13. 61851 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Ling Shein Man 087309
14. 64169 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2571
15. 67180 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 693
16. 67233 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 747
17. 66770 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4264
18. 67153 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K. & C. Maknoi 556
19. 69013 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 635
20. 70562 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021388
21. 71700 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091146
22. 76222 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 6768
23. 76679 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4631
24. 76701 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11137
25. 76718 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4640
26. 76804 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4765
27. 77931 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 5127
28. 78027 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 5224
29. 80147 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097998
30. 80148 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097869
31. 80149 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097084
32. 80885 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Phoutthavong et al. 565
33. 81251 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 7433
34. 89206 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 795
35. 89604 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4723
36. 89778 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. C. Maknoi 4696
37. 89838 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 811
38. 90683 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 945
39. 109934 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. TLBG 530
40. 110007 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. TLBG 605
41. 110034 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. TLBG 631
42. 110408 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5526
43. 113147 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6751
44. 114338 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4681
45. 115722 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Wangwasit 180321-18
46. 115770 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Wangwasit 180322-20
47. 116766 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-389
48. 116438 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-062
49. 118374 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. K. Inthamma 262
50. 120948 Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. N. Muangyen 2930

ปิด

QR code