ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81800
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lindenbergia indica (L.) Vatke
Family name

ชื่อวงศ์

OROBANCHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11834
Collected date

วันที่เก็บ

2 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Procumbent herb on limestone rock. Flowers yellow. Fruits pale green. In riparian dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

704
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8073 Lindenbergia indica (L.) Vatke W. Nanakorn et al. 8073
2. 9785 Lindenbergia indica (L.) Vatke W. Nanakorn et al. 9785
3. 16052 Lindenbergia indica (L.) Vatke P. Suksathan 1916
4. 22230 Lindenbergia indica (L.) Vatke P. Srisanga 2290
5. 25341 Lindenbergia indica (L.) Vatke C. Maknoi L1
6. 35674 Lindenbergia indica (L.) Vatke Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8519
7. 35483 Lindenbergia indica (L.) Vatke Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8306
8. 36438 Lindenbergia indica (L.) Vatke P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3082
9. 44427 Lindenbergia indica (L.) Vatke Zhou Shi-shun 3430
10. 48674 Lindenbergia indica (L.) Vatke M. Norsaengsri & N. Tathana 7425
11. 53736 Lindenbergia indica (L.) Vatke C. Maknoi 3017
12. 56137 Lindenbergia indica (L.) Vatke M. Norsaengsri & N. Tathana 8907
13. 64268 Lindenbergia indica (L.) Vatke Li-Jianwu 1212
14. 71817 Lindenbergia indica (L.) Vatke Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091042
15. 77639 Lindenbergia indica (L.) Vatke M. Norsaengsri 11563
16. 81876 Lindenbergia indica (L.) Vatke M. Norsaengsri 11910
17. 104267 Lindenbergia indica (L.) Vatke S. Kamonnate 832
18. 110313 Lindenbergia indica (L.) Vatke W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5430
19. 116972 Lindenbergia indica (L.) Vatke T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-165
20. 126552 Lindenbergia indica (L.) Vatke Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9906

ปิด

QR code