ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 81835
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pterocarpus macrocarpus Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11869
Collected date

วันที่เก็บ

3 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 18 m high. Pods brown. In mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

505
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

104    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 81 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 081
2. 6118 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 6118
3. 6536 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 6536
4. 8183 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 8183
5. 8912 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 8912
6. 9955 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 9955
7. 10842 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Watthana 95
8. 11095 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Watthana 126
9. 11332 Pterocarpus macrocarpus Kurz Serm 73
10. 14119 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Watthana 270
11. 24022 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Glamwaewwong 624
12. 25129 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Glamwaewwong 1070
13. 28855 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 28855
14. 28933 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Nanakorn et al. 28933
15. 29809 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070320-27
16. 31900 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pranee Palee 936
17. 32141 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Chongko 484
18. 40083 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri 5189
19. 41650 Pterocarpus macrocarpus Kurz Chhang Phourin 5002
20. 44441 Pterocarpus macrocarpus Kurz Zou Shou-qing s.n.
21. 44973 Pterocarpus macrocarpus Kurz Piyawan Winichainan HN1196
22. 53421 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8101
23. 53980 Pterocarpus macrocarpus Kurz Sawai 914
24. 53981 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Chanthavongsa 06
25. 53995 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Chantaranothai et al. s.n.
26. 57259 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0157
27. 59508 Pterocarpus macrocarpus Kurz Romklao Botanical Garden 0114/2553
28. 59591 Pterocarpus macrocarpus Kurz Romklao Botanical Garden 0197/2554
29. 59655 Pterocarpus macrocarpus Kurz T. Khambai 66
30. 59671 Pterocarpus macrocarpus Kurz T. Khambai 82
31. 61552 Pterocarpus macrocarpus Kurz Ling Shein Man 087064
32. 62526 Pterocarpus macrocarpus Kurz Romklao Botanical Garden 0466/2555
33. 63586 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri & P. Thongson 6661
34. 64015 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri & P. Thongson 6885
35. 66619 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri 10464
36. 66687 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 4188
37. 66698 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 4199
38. 67196 Pterocarpus macrocarpus Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 709
39. 67238 Pterocarpus macrocarpus Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 752
40. 67518 Pterocarpus macrocarpus Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 784
41. 67655 Pterocarpus macrocarpus Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 922
42. 68001 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Lakoet 0382
43. 68321 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 4424
44. 71518 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1055
45. 72813 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri 10919
46. 73230 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri 11402
47. 76692 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11128
48. 78000 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 5197
49. 79090 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-285
50. 79152 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-347
51. 83985 Pterocarpus macrocarpus Kurz M. Pinyosak & P. Wessumritt 286
52. 84560 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3802
53. 84598 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3840
54. 84777 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Kertsawang 2263
55. 86112 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-116
56. 88600 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 451
57. 89197 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 787
58. 90680 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 942
59. 90834 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3443
60. 91888 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 1256
61. 93129 Pterocarpus macrocarpus Kurz D. Argyriou 192
62. 93043 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Turreira-Garcia 205
63. 94079 Pterocarpus macrocarpus Kurz Nobuyuki Tanaka 032888
64. 94871 Pterocarpus macrocarpus Kurz S. Bunma 199
65. 94948 Pterocarpus macrocarpus Kurz D. Argyriou 466
66. 94967 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Turreira-Garcia 487
67. 95873 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 1829
68. 102704 Pterocarpus macrocarpus Kurz V. Nguanchoo 998
69. 105496 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi 6839
70. 106946 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 657
71. 110215 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5303
72. 109970 Pterocarpus macrocarpus Kurz TLBG 566
73. 109990 Pterocarpus macrocarpus Kurz TLBG 588
74. 110055 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 928
75. 110467 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5583
76. 111965 Pterocarpus macrocarpus Kurz Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9174
77. 112050 Pterocarpus macrocarpus Kurz Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew & Natcha Sutjaritjai (Photographer) 9082
78. 112128 Pterocarpus macrocarpus Kurz Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 8998
79. 112134 Pterocarpus macrocarpus Kurz Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 8992
80. 112838 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 2325
81. 114531 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4880
82. 115175 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 710
83. 116315 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6967
84. 117906 Pterocarpus macrocarpus Kurz C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-276
85. 118916 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Inthamma 495
86. 121029 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 3011
87. 120971 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 2953
88. 121246 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Boonruang 0307
89. 122295 Pterocarpus macrocarpus Kurz Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9320
90. 122447 Pterocarpus macrocarpus Kurz Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9476
91. 123933 Pterocarpus macrocarpus Kurz W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5855
92. 124711 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 3288
93. 124728 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 3305
94. 124964 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 3541
95. 125588 Pterocarpus macrocarpus Kurz N. Muangyen 3668
96. 125770 Pterocarpus macrocarpus Kurz Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9583
97. 125819 Pterocarpus macrocarpus Kurz Henrik Balslev (AAU) with Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya & Tanatkrit Trongdechakraiwut 9633
98. 126144 Pterocarpus macrocarpus Kurz Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053307
99. 128456 Pterocarpus macrocarpus Kurz P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2257
100. 128127 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Inthamma 986
101. 135098 Pterocarpus macrocarpus Kurz T. Choopan et al. 2021-183
102. 137581 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Inthamma 1165
103. 137780 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1364
104. 138258 Pterocarpus macrocarpus Kurz K. Inthamma 1534

ปิด

QR code