ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 81914
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11948
Collected date

วันที่เก็บ

4 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 4 m high. Fruits yellowish/ dark green. In mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

575
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

217    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2536 Phyllanthus sp. W. Nanakorn et al. 2536
2. 9644 Phyllanthus sp. W. Nanakorn et al. 9644
3. 11886 Phyllanthus sp. S. Sasrirat 91
4. 16265 Phyllanthus sp. P. Srisanga 1122
5. 20378 Phyllanthus sp. P. Thongson 123
6. 21478 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 1723
7. 25481 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 299
8. 27753 Phyllanthus sp. C. Maknoi 939
9. 28476 Phyllanthus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-8
10. 29691 Phyllanthus sp. C. Maknoi 970
11. 29855 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1448
12. 29882 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1474
13. 30188 Phyllanthus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-52B
14. 30280 Phyllanthus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1235
15. 31001 Phyllanthus sp. K. Kertsawang 707
16. 31765 Phyllanthus sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1172
17. 31969 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1131
18. 35772 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1704
19. 35919 Phyllanthus sp. Jatupol K. 08-260
20. 38251 Phyllanthus sp. P. Wessumritt 217
21. 41173 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5876
22. 41177 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5880
23. 41198 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5587
24. 41233 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5622
25. 42082 Phyllanthus sp. Zhou Shi-shuan 1093
26. 42704 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6167
27. 43389 Phyllanthus sp. D. Khrueasan MS576
28. 46416 Phyllanthus sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 58
29. 46235 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 3238
30. 46468 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2543
31. 46825 Phyllanthus sp. M. Tanaros 226
32. 46914 Phyllanthus sp. M. Tanaros 387
33. 47793 Phyllanthus sp. S. Sawangsawat 232
34. 47984 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 7152
35. 48206 Phyllanthus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 010
36. 49114 Phyllanthus sp. S. Watthana 3374
37. 49949 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 6469
38. 50248 Phyllanthus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52573
39. 50265 Phyllanthus sp. H. Takahashi T-63121
40. 50333 Phyllanthus sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1415
41. 52450 Phyllanthus sp. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1161
42. 52756 Phyllanthus sp. C. Maknoi 2925
43. 53352 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8019
44. 53831 Phyllanthus sp. C. Maknoi 3112
45. 54519 Phyllanthus sp. KKU Staff. s.n.
46. 54525 Phyllanthus sp. P. Chantaranothai et al. 108/2003
47. 54541 Phyllanthus sp. P. Triboun 3046
48. 54935 Phyllanthus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1848
49. 55060 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8362
50. 55080 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8382
51. 58505 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9540
52. 58575 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9610
53. 58616 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9651
54. 59726 Phyllanthus sp. S. Klongngern 21
55. 62329 Phyllanthus sp. Romklao Botanical Garden 0616/2555
56. 62469 Phyllanthus sp. Romklao Botanical Garden 0409/2555
57. 62686 Phyllanthus sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 21
58. 63912 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9930
59. 64351 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2900
60. 64361 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2910
61. 64384 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2933
62. 65725 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10217
63. 66205 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3243
64. 66227 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3265
65. 66752 Phyllanthus sp. C. Maknoi 4246
66. 67101 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3683
67. 67236 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 750
68. 67329 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8153
69. 67370 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8193
70. 67543 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 809
71. 67558 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 825
72. 67566 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 833
73. 67622 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 889
74. 67626 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 893
75. 67759 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5817
76. 67921 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10601
77. 70199 Phyllanthus sp. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 145
78. 70494 Phyllanthus sp. C. Maknoi 3361
79. 71096 Phyllanthus sp. S. Watthana 3809
80. 72015 Phyllanthus sp. N. Muangyen 0106
81. 73007 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10788
82. 73040 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11207
83. 74208 Phyllanthus sp. Zhou-Shishun 7516
84. 75138 Phyllanthus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2307
85. 75354 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095058
86. 75784 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094673
87. 75785 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094674
88. 75786 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094676
89. 77631 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11555
90. 78974 Phyllanthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-170
91. 81256 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7438
92. 83009 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 12393
93. 83890 Phyllanthus sp. S. Sawangsawat 604
94. 84695 Phyllanthus sp. K. Kertsawang 3476
95. 84862 Phyllanthus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3940
96. 85002 Phyllanthus sp. S. Watthana 3850
97. 85198 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7846
98. 85398 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8046
99. 85423 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8071
100. 86212 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-216
101. 86497 Phyllanthus sp. W. Tanming 949
102. 86520 Phyllanthus sp. W. Tanming 972
103. 86827 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 121/58
104. 86901 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 194/58
105. 87037 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 330/58
106. 88347 Phyllanthus sp. N. Muangyen 199
107. 88656 Phyllanthus sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 507
108. 88848 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8449
109. 88867 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8468
110. 89395 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 5495
111. 90421 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-343
112. 90446 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-368
113. 90496 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-418
114. 90508 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-430
115. 90939 Phyllanthus sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5952
116. 92627 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-018
117. 92675 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-066
118. 93396 Phyllanthus sp. Alisa Narai 08
119. 93537 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5720
120. 94282 Phyllanthus sp. N. Muangyen 1410
121. 94475 Phyllanthus sp. N. Muangyen 1602
122. 95113 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-152
123. 96376 Phyllanthus sp. Mahasarakham University 59
124. 97092 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai 476
125. 98166 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-046
126. 98341 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-221
127. 98364 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-244
128. 98431 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-311
129. 100878 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai 603
130. 101797 Phyllanthus sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 103
131. 103546 Phyllanthus sp. Kasan and Sarayut 007
132. 104155 Phyllanthus sp. S. Kamonnate 782
133. 104494 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 6271
134. 104539 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 6316
135. 105326 Phyllanthus sp. T. Khambai 232
136. 105629 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7057
137. 106855 Phyllanthus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 566
138. 107437 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-206
139. 108372 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 6580
140. 108468 Phyllanthus sp. T. Choopan et al. 2018-78
141. 108537 Phyllanthus sp. T. Choopan et al. 2017-180
142. 108539 Phyllanthus sp. T. Choopan et al. 2017-18
143. 109790 Phyllanthus sp. TLBG 107
144. 111281 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-229
145. 112687 Phyllanthus sp. N. Muangyen 2174
146. 113098 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6703
147. 113102 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6707
148. 113116 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6721
149. 113352 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-53
150. 114672 Phyllanthus sp. Thitiporn Pingyot 195
151. 115216 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 751
152. 116235 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6887
153. 116486 Phyllanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-110
154. 117064 Phyllanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-257
155. 118901 Phyllanthus sp. K. Inthamma 479
156. 117515 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1607
157. 117550 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1642
158. 120668 Phyllanthus sp. N. Muangyen 2651
159. 120509 Phyllanthus sp. W. Tanming SP15
160. 121038 Phyllanthus sp. N. Muangyen 3020
161. 121505 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1125
162. 121674 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1735
163. 121684 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1745
164. 121792 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1852
165. 122107 Phyllanthus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1440
166. 122574 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1534
167. 123533 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-071
168. 123728 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-265
169. 123848 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-385
170. 123778 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-315
171. 124595 Phyllanthus sp. N. Muangyen 3172
172. 124737 Phyllanthus sp. N. Muangyen 3314
173. 125001 Phyllanthus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 623
174. 125294 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7037
175. 127244 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1879
176. 128439 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2240
177. 128073 Phyllanthus sp. K. Inthamma 926
178. 128264 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2065
179. 128266 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2067
180. 128423 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2224
181. 128522 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2323
182. 128603 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2043
183. 128749 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2189
184. 128893 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2332
185. 128981 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2420
186. 129378 Phyllanthus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4236
187. 129439 Phyllanthus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4297
188. 129516 Phyllanthus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4374
189. 130251 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2427
190. 130394 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2536
191. 130483 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2624
192. 132392 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7234
193. 132488 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7330
194. 132583 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7520
195. 132839 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7607
196. 133536 Phyllanthus sp. Natdanai Pan-in V 321
197. 133602 Phyllanthus sp. Natdanai Pan-in V 387
198. 133775 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7671
199. 134315 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2665
200. 134521 Phyllanthus sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3154
201. 135158 Phyllanthus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3324
202. 135724 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7692
203. 135749 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7717
204. 135891 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7859
205. 136060 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 8022
206. 136106 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 20
207. 136121 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 35
208. 136122 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 36
209. 136134 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 48
210. 136187 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 101
211. 136598 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3623
212. 137558 Phyllanthus sp. K. Inthamma 1142
213. 137831 Phyllanthus sp. K. Inthamma 1415
214. 138161 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3055
215. 138188 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3082
216. 138250 Phyllanthus sp. K. Inthamma 1526
217. 138770 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3649

ปิด

QR code