ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 82050
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melastoma malabathricum L.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 12083
Collected date

วันที่เก็บ

1 Apr 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3 m high. Flowers pink. Short anthers yellow, long anther reddish purple. In mixed pine oak evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14961 Melastoma malabathricum L. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 501
2. 23269 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 288
3. 25703 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 240
4. 27525 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 712
5. 29587 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 1329
6. 31995 Melastoma malabathricum L. Pranee Palee 918
7. 34227 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2151
8. 34239 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2163
9. 34952 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1756
10. 34955 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1759
11. 35169 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2397
12. 35896 Melastoma malabathricum L. Jatupol K. 08-237
13. 37090 Melastoma malabathricum L. P. Suksathan 4658
14. 37247 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2361
15. 38658 Melastoma malabathricum L. S. Watthana 2882
16. 40727 Melastoma malabathricum L. S. Watthana & P. Srisanga 3128
17. 47345 Melastoma malabathricum L. M. Inyaritt & S. Sittipracharat 012
18. 47933 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 7101
19. 48138 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 0111
20. 48172 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 0192
21. 50268 Melastoma malabathricum L. H. Takahashi T-62903
22. 50378 Melastoma malabathricum L. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60750
23. 55140 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. 163
24. 55141 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. s.n.
25. 56505 Melastoma malabathricum L. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051146
26. 57553 Melastoma malabathricum L. Wanisa Kantamanee 30
27. 59992 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2152
28. 61838 Melastoma malabathricum L. Ling Shein Man 087326
29. 64958 Melastoma malabathricum L. P. Ajintaiyasil 024
30. 63379 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7552
31. 65200 Melastoma malabathricum L. K. Srithi 80
32. 67060 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3642
33. 67090 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3672
34. 67705 Melastoma malabathricum L. P. Phaosrichai & M. Wongnak 15
35. 69244 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6858
36. 69416 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6833
37. 69431 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7032
38. 69630 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 252
39. 69634 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 201
40. 74472 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 8406
41. 80026 Melastoma malabathricum L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097752
42. 82947 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 12331
43. 83464 Melastoma malabathricum L. Ubonwan Upho UBON 73
44. 83987 Melastoma malabathricum L. M. Pinyosak & P. Wessumritt 305
45. 85058 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3293
46. 86115 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-119
47. 86716 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 010/58
48. 86717 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 011/58
49. 86184 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-188
50. 87373 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-215
51. 89868 Melastoma malabathricum L. Y. Seepacha & J. Ongkhakat YJ4
52. 93065 Melastoma malabathricum L. N. Turreira-Garcia 119
53. 93391 Melastoma malabathricum L. Alisa Narai 02
54. 93621 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5804
55. 94504 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 1631
56. 94784 Melastoma malabathricum L. Chusie & K. Srithi HBY224
57. 95008 Melastoma malabathricum L. Ploy Hutasing 036
58. 98666 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-143
59. 102517 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 768
60. 104240 Melastoma malabathricum L. S. Kamonnate 804
61. 105835 Melastoma malabathricum L. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK088
62. 112752 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2239
63. 113363 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-64
64. 113822 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-072
65. 113887 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-137
66. 114137 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-387
67. 115343 Melastoma malabathricum L. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 878
68. 117275 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2542
69. 117693 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-063
70. 117773 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-143
71. 118037 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-407
72. 120687 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2669
73. 120972 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2954
74. 121163 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 3145
75. 122928 Melastoma malabathricum L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-398
76. 124978 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 3554
77. 125674 Melastoma malabathricum L. K. Punchay 371

ปิด

QR code