ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 8534
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cissus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8534
Collected date

วันที่เก็บ

28 Jan 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in hill evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

970
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

192    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 914 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 914
2. 1188 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1188
3. 1413 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1413
4. 1480 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1480
5. 1803 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1803
6. 1827 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1827
7. 1829 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 1829
8. 2412 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 2412
9. 3440 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3440
10. 3534 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3534
11. 3987 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 3987
12. 4049 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4049
13. 4321 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4321
14. 4334 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4334
15. 4626 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4626
16. 4707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 4707
17. 5398 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 5398
18. 5627 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 5627
19. 6707 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 6707
20. 7059 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7059
21. 7107 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7107
22. 7194 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7194
23. 7257 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7257
24. 7483 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 7483
25. 8486 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 8496
26. 9905 Cissus sp. W. Pongamornkul 14
27. 10159 Cissus sp. P. Thongson 92
28. 11530 Cissus sp. P. Suksathan 1140
29. 11591 Cissus sp. Sucheera s.n.
30. 11805 Cissus sp. S. Sasrirat 10
31. 11927 Cissus sp. M. Norsaengsri s.n.
32. 16376 Cissus sp. P. Suksathan 2051
33. 17970 Cissus sp. P. Srisanga 1523
34. 18000 Cissus sp. P. Srisanga 1553
35. 18936 Cissus sp. W. Nanakorn et al. 18936
36. 20550 Cissus sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1449
37. 22119 Cissus sp. C. Glamwaewwong 30
38. 21066 Cissus sp. M. Norsaengsri 1639
39. 23443 Cissus sp. W. Pongamornkul 968
40. 25705 Cissus sp. C. Maknoi 242
41. 28478 Cissus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-10B
42. 29085 Cissus sp. S. Suddee et al. 2671
43. 31195 Cissus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2870
44. 31580 Cissus sp. A. Keratikornkol 369
45. 31936 Cissus sp. C. Maknoi 1380
46. 33287 Cissus sp. Jatupol K. 07-068
47. 33431 Cissus sp. Jatupol K. 08-212
48. 34060 Cissus sp. W. Pongamornkul 1985
49. 34212 Cissus sp. W. Pongamornkul 2136
50. 35136 Cissus sp. W. Pongamornkul 2214
51. 35421 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8239
52. 35471 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8293
53. 35676 Cissus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8522
54. 35778 Cissus sp. C. Maknoi 1710
55. 35884 Cissus sp. Jatupol K. 08-225
56. 35889 Cissus sp. Jatupol K. 08-230
57. 35893 Cissus sp. Jatupol K. 08-234
58. 38041 Cissus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3869
59. 38137 Cissus sp. M. Norsaengsri 4010
60. 38815 Cissus sp. C. Maknoi 2485
61. 42880 Cissus sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3455
62. 44677 Cissus sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST1949
63. 45225 Cissus sp. D. Khrueasan MS770
64. 45842 Cissus sp. C. Maknoi 3658
65. 45923 Cissus sp. C. Maknoi 3836
66. 46004 Cissus sp. C. Maknoi 3916
67. 46839 Cissus sp. M. Tanaros 311
68. 47101 Cissus sp. C. Maknoi 2591
69. 48140 Cissus sp. W. Boonprakop 0113
70. 48430 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52083
71. 48652 Cissus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7403
72. 48796 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38658
73. 49175 Cissus sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11075
74. 49689 Cissus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38379
75. 49756 Cissus sp. H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63343
76. 50935 Cissus sp. S. Watthana 3668
77. 51089 Cissus sp. W. Pongamornkul 2695
78. 53265 Cissus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7733
79. 53604 Cissus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1227
80. 54456 Cissus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6911
81. 57182 Cissus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 297
82. 60160 Cissus sp. M. Norsaengsri 5990
83. 60689 Cissus sp. Ling Shein Man 087874
84. 61983 Cissus sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087501
85. 62243 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0530/2555ส
86. 62451 Cissus sp. Romklao Botanical Garden 0391/2554
87. 63484 Cissus sp. M. Norsaengsri 6742
88. 63889 Cissus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9907
89. 64549 Cissus sp. W. Pongamornkul 3098
90. 64569 Cissus sp. W. Pongamornkul 3118
91. 66959 Cissus sp. W. Pongamornkul 3541
92. 67022 Cissus sp. W. Pongamornkul 3604
93. 67331 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8155
94. 67334 Cissus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8158
95. 67928 Cissus sp. M. Norsaengsri 10608
96. 68340 Cissus sp. C. Maknoi 4443
97. 68740 Cissus sp. M. Norsaengsri 10651
98. 70378 Cissus sp. C. Maknoi 3245
99. 70542 Cissus sp. C. Maknoi 5870
100. 72749 Cissus sp. C. Maknoi 4984
101. 73399 Cissus sp. C. Lakoet 0557
102. 74066 Cissus sp. K. Khwan 228
103. 75749 Cissus sp. W. Pongamornkul 4334
104. 75208 Cissus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2281
105. 75449 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095106
106. 75543 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094488
107. 75579 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094591
108. 76332 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094329
109. 76436 Cissus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094337
110. 76704 Cissus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11140
111. 77693 Cissus sp. M. Norsaengsri 11612
112. 80249 Cissus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-65
113. 82200 Cissus sp. P. Phaosrichai 133
114. 81772 Cissus sp. M. Norsaengsri 11807
115. 81890 Cissus sp. M. Norsaengsri 11924
116. 81957 Cissus sp. M. Norsaengsri 11990
117. 84201 Cissus sp. W. Pongamornkul 4987
118. 86973 Cissus sp. C. Glamwaewwong 266/58
119. 87311 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-153
120. 87070 Cissus sp. C. Glamwaewwong 363/58
121. 87216 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-059
122. 87428 Cissus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-270
123. 88325 Cissus sp. N. Muangyen 177
124. 90623 Cissus sp. N. Muangyen 886
125. 91113 Cissus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3480
126. 92611 Cissus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-002
127. 93570 Cissus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5753
128. 94215 Cissus sp. W. Pongamornkul 5915
129. 94413 Cissus sp. N. Muangyen 1540
130. 94439 Cissus sp. N. Muangyen 1566
131. 94815 Cissus sp. Chusie & K. Srithi PK024
132. 96545 Cissus sp. C. Glamwaewwong 061/60
133. 96546 Cissus sp. C. Glamwaewwong 062/60
134. 98189 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-069
135. 98329 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-209
136. 98406 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-286
137. 98539 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-016
138. 98566 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-043
139. 98594 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-071
140. 98599 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-076
141. 98630 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-107
142. 98631 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-108
143. 98736 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-213
144. 98737 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-214
145. 98903 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-380
146. 98906 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-383
147. 98790 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-267
148. 98837 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-314
149. 100730 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-333
150. 104509 Cissus sp. W. Pongamornkul 6286
151. 104559 Cissus sp. W. Pongamornkul 6336
152. 104951 Cissus sp. C. Maknoi 6108
153. 105327 Cissus sp. T. Khambai 233
154. 105936 Cissus sp. W. Pongamornkul 6412
155. 109842 Cissus sp. TLBG 222
156. 109810 Cissus sp. TLBG 175
157. 110090 Cissus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 963
158. 110839 Cissus sp. N. Muangyen 2053
159. 111640 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-163
160. 111165 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-113
161. 111186 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-134
162. 111193 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-141
163. 111195 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-143
164. 111220 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-168
165. 111309 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-257
166. 111319 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-267
167. 111709 Cissus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-229
168. 111813 Cissus sp. Trias-Blasi, A. with Wilkin, P.; Suksathan, P.; Keeratikiat, K.; Clark, R.; Triboun, P. 77
169. 112720 Cissus sp. N. Muangyen 2207
170. 112739 Cissus sp. N. Muangyen 2226
171. 112767 Cissus sp. N. Muangyen 2254
172. 114064 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-314
173. 114981 Cissus sp. T. Choopan et al. 2018-272
174. 113910 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-160
175. 113992 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-242
176. 113993 Cissus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-243
177. 116310 Cissus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6962
178. 117146 Cissus sp. N. Muangyen 2413
179. 117309 Cissus sp. N. Muangyen 2576
180. 121291 Cissus sp. N. Boonruang 0352
181. 121367 Cissus sp. N. Boonruang 0428
182. 121841 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1176
183. 122804 Cissus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-274
184. 123108 Cissus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-102
185. 123463 Cissus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-001
186. 125279 Cissus sp. W. Pongamornkul 7022
187. 124730 Cissus sp. N. Muangyen 3307
188. 125347 Cissus sp. W. Pongamornkul 7090
189. 126768 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4009
190. 126853 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4094
191. 129449 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4307
192. 129409 Cissus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4267

ปิด

QR code