ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82161
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.
Family name

ชื่อวงศ์

IRVINGIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7753
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 881 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 881
2. 1575 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 1575
3. 3060 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 3060
4. 3314 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 3314
5. 3780 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 3780
6. 4136 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 4136
7. 6418 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 6418
8. 9124 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 9124
9. 9368 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 9368
10. 11652 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Pongamornkul 223
11. 17706 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Pongamornkul 632
12. 20536 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1435
13. 27908 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Wangwasit 050616-5
14. 28974 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. Nanakorn et al. 28974
15. 29637 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Glamwaewwong 1371
16. 33136 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Warintorn K. 07-120
17. 34470 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Warintorn K. 08-301
18. 34512 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Warintorn K. 08-343
19. 35877 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Jatupol K. 08-218
20. 37772 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri 3727
21. 41704 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. J.F. Maxwell 09-184
22. 47786 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. S. Sawangsawat 180
23. 50743 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. L. Kamkom 02008
24. 54542 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. s.n.
25. 54629 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. 45
26. 54641 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. 184
27. 54642 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Chantaranothai et al. 1772
28. 62549 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Romklao Botanical Garden 0489/2555
29. 63599 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri & P. Thongson 6675
30. 65507 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Srithi 450
31. 67652 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 919
32. 68505 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3077
33. 82224 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. M. Norsaengsri 12227
34. 83708 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. S. Bunma s.n.
35. 84776 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Kertsawang 2262
36. 87366 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-208
37. 87417 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-259
38. 88562 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 413
39. 89528 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Srisanga & P. Panyachan 3871
40. 90586 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 849
41. 91796 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 1164
42. 91889 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 1257
43. 92798 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Turreira Garcia 671
44. 92941 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. D. Argyriou 22
45. 93099 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Turreira-Garcia 161
46. 93107 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Turreira-Garcia 170
47. 94568 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Muangyen 1694
48. 94756 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Pornthip Kanta s.n.
49. 94766 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Kaweesin Kamwong 45
50. 94955 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. D. Argyriou 474
51. 95343 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4155
52. 105503 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi 6846
53. 109672 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Orathai Saibua 001
54. 109953 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. TLBG 549
55. 110909 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. K. Kertsawang 4479
56. 113182 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3876
57. 114442 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4789
58. 117603 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1695
59. 117656 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-026
60. 118798 Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. N. Boonruang 0148

ปิด

QR code