ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82306
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

David J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5804
Collected date

วันที่เก็บ

20 Oct 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Deng Yunfei (IBSC)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb to 60 cm tall on bank above waterfall. Stem square and slightly winged. Leaves mid green above, paler beneath. Calyx grey-green. Corolla pink, ventrally paler and speckled with darker pink spots.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

367
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10241 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau W. Nanakorn et al. 10241
2. 12257 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga 282
3. 13652 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Suksathan 1418
4. 15433 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 625
5. 15904 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga & C. Puff 1082
6. 16608 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga 1202
7. 18624 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga 1784
8. 18067 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga 1620
9. 19149 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau W. Saemyarmส 92
10. 21150 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau P. Srisanga & C. Maknoi 2024
11. 35613 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8449
12. 40818 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6038
13. 42229 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau Wang Hong 8353
14. 45230 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau D. Khrueasan MS797
15. 50815 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau S. Watthana 3545
16. 59367 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau Zhou-Shishun 3394
17. 66162 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau C. Phengklai 891
18. 66163 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau C. Phengklai & N. Fukuoka 10134
19. 67919 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau M. Norsaengsri 10599
20. 73375 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau C. Lakoet 0533
21. 94123 Asystasiella neesiana (Wall.) Lindau W. Pongamornkul 5823

ปิด

QR code