ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82287
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cryptocarya sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAURACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kasmin, O. with T. Triono, T.M.A. Utteridge, R. Johns 52
Collected date

วันที่เก็บ

7 May 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Wet Leaves. Tree to 3 m. DBH 6 cm, woody, brown. Bark Anthill. Stem black. Stems rotten, brown aromatic. Leaves alternate, spiral, simple, apex apiculate, margin shortly undiluted. Base acute, lamina above, deep green, midrib white, beneath light green, or light brown. Mid rib brown, leaf long 22x10 cm, petiole 1.5 cm, flowers cymose, compound, small, 6-merous, sepals green, petals white, peduncle 1.5 cm. Pedicel 0.2 cm. Fruits green 0.7 x 0.9 cm. Peduncle 17 cm. Pedicel 0.4 cm. Fruits apex mucronate, soft, margins undulate, inside light green, foul smelling.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

ไม่มีตัวอย่างซ้ำ
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 74230 Cryptocarya sp. Zhou-Shishun 7573

ปิด

QR code