ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82359
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vatica rassak Blume
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Leong, P. SING2012-489
Collected date

วันที่เก็บ

8 Nov 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cultivated tree. Height c. 15 m, diameter 0.5 m; bark grey brown, smooth with hoop marks; twigs finely fissured; petiole rusty puberulous, leaves leathery, lustrous, glabrous and dark green above, yellow green below with stellate scales at the blade and 'indentations' at various parts of venations, young leaves bright green; stipules ovate and ventrally concave; inflorescent paniculate, axillary; flowers white, sweetly scented.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

No author specimen/ไม่มีข้อมูลซ้ำ

ปิด

QR code