ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82428
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sacciolepis indica (L.) Chase
Family name

ชื่อวงศ์

POACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090513
Collected date

วันที่เก็บ

3 Dec 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Cultivated area around village, sunny place. Herb ca. 1 m in height.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1375
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

103    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2137 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 2137
2. 2206 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 2206
3. 2254 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 781
4. 2410 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 2410
5. 2447 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 2447
6. 2664 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 808
7. 2711 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 815
8. 3757 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 3757
9. 5888 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 5888
10. 6784 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 6784
11. 7380 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 7380
12. 7861 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 7861
13. 7891 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 7891
14. 8089 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 8089
15. 10050 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 10050
16. 10063 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Nanakorn et al. 10063
17. 14184 Sacciolepis indica (L.) Chase H. Hemadhulin 66
18. 15173 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 844
19. 16102 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Suksathan 1967
20. 17365 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 917
21. 18201 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 972
22. 20591 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1490
23. 21421 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1666
24. 21464 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1709
25. 22052 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1807
26. 22113 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1868
27. 22141 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga 2201
28. 22312 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1882
29. 22319 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1889
30. 22327 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 1897
31. 23581 Sacciolepis indica (L.) Chase C. Glamwaewwong 479
32. 24328 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard with M. Norsaengsri 21644
33. 24331 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard with M. Norsaengsri 21646
34. 24385 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard with M. Norsaengsri 21701
35. 24439 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard 21768
36. 24467 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21796
37. 24473 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21805
38. 24490 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard, M. Norsaengsri, P. Pornpongrungrueng & S. Khoomrathok 21827
39. 24518 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard with M. Norsaengsri 21860
40. 24519 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard & M. Norsaengsri 21861
41. 24520 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Laegaard & M. Norsaengsri 21862
42. 34762 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3129
43. 34784 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3156
44. 35294 Sacciolepis indica (L.) Chase Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8095
45. 35615 Sacciolepis indica (L.) Chase Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8451
46. 36402 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3046
47. 37380 Sacciolepis indica (L.) Chase J.F. Maxwell 06-792
48. 39087 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4603
49. 39324 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4411
50. 39332 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4419
51. 39385 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4471
52. 39528 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4617
53. 41493 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Wessumritt & M. Norsaengsri 69
54. 41531 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Wessumritt & M. Norsaengsri 138
55. 42651 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri & S. Intamusik 6133
56. 46685 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2831
57. 46734 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri & K. Wangwasit 2923
58. 46745 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2938
59. 47358 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Inyaritt & S. Sittipracharat 025
60. 50048 Sacciolepis indica (L.) Chase M.N. Tamura T-60200
61. 51231 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2653
62. 51265 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2713
63. 51301 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2749
64. 51370 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2819
65. 53684 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 578
66. 55084 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri & N. Tathana 8386
67. 56234 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri s.n.
68. 56243 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 603
69. 56829 Sacciolepis indica (L.) Chase W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2019
70. 60705 Sacciolepis indica (L.) Chase Ling Shein Man 087856
71. 63762 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2224
72. 63763 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2223
73. 63766 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2218
74. 63775 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri & K. Kertsawang 88
75. 63630 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2500
76. 63673 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4154
77. 63687 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 4168
78. 63805 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2174
79. 65547 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2259
80. 65561 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2526
81. 67394 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 2203
82. 70731 Sacciolepis indica (L.) Chase J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, N. Kuroiwa, A. Maeda and Khin Myo Htwe 021021
83. 71208 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3001
84. 73292 Sacciolepis indica (L.) Chase C. Lakoet 0450
85. 75162 Sacciolepis indica (L.) Chase Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2346
86. 77447 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Tashiro et al. FOK-061951
87. 80191 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga, M. Norsaengsri, S. Watthana, W. La-ongsri, K. Fujikawa & U. Baba M1-7
88. 80306 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-122
89. 80364 Sacciolepis indica (L.) Chase P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-179
90. 81387 Sacciolepis indica (L.) Chase M. Norsaengsri 12182
91. 82427 Sacciolepis indica (L.) Chase J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024874
92. 82429 Sacciolepis indica (L.) Chase Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090552A
93. 82430 Sacciolepis indica (L.) Chase Ling Shein Man 091677
94. 84477 Sacciolepis indica (L.) Chase K. Kertsawang 3330
95. 84479 Sacciolepis indica (L.) Chase K. Kertsawang 3332
96. 85990 Sacciolepis indica (L.) Chase K. Wangwasit 050925-13
97. 88157 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Pongamornkul 5163
98. 92462 Sacciolepis indica (L.) Chase W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3934
99. 103901 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Kamonnate 698
100. 104214 Sacciolepis indica (L.) Chase S. Kamonnate 724
101. 113577 Sacciolepis indica (L.) Chase C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-278
102. 122984 Sacciolepis indica (L.) Chase W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-455
103. 140815 Sacciolepis indica (L.) Chase Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong - 76

ปิด

QR code