ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82537
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Agapetes moorei Hemsl.
Family name

ชื่อวงศ์

ERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097795
Collected date

วันที่เก็บ

9 Mar 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Epiphyte on Vaccinium sp. Flowers red/ yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1821
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

17    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17835 Agapetes moorei Hemsl. S. Watthana and P. Suksathan 840
2. 31887 Agapetes moorei Hemsl. J. Murata et al. 022499
3. 31888 Agapetes moorei Hemsl. Nagamasu Hidetoshi et al. 035548
4. 31889 Agapetes moorei Hemsl. N. Tanaka et al. 030621
5. 56267 Agapetes moorei Hemsl. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051300
6. 61318 Agapetes moorei Hemsl. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086811
7. 61353 Agapetes moorei Hemsl. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086830
8. 61875 Agapetes moorei Hemsl. Ling Shein Man 087270
9. 69130 Agapetes moorei Hemsl. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089232
10. 71755 Agapetes moorei Hemsl. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091207
11. 78558 Agapetes moorei Hemsl. N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023461
12. 78723 Agapetes moorei Hemsl. N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030333
13. 78724 Agapetes moorei Hemsl. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035319
14. 78725 Agapetes moorei Hemsl. Law Shein 098045
15. 82534 Agapetes moorei Hemsl. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097004
16. 82535 Agapetes moorei Hemsl. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097371
17. 82536 Agapetes moorei Hemsl. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097467

ปิด

QR code