ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 82678
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bombax anceps Pierre
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7579
Collected date

วันที่เก็บ

30 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree; fruits black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5196 Bombax anceps Pierre W. Nanakorn et al. 5196
2. 24917 Bombax anceps Pierre K. Kertsawang 433
3. 34636 Bombax anceps Pierre M. Norsaengsri 3270
4. 40024 Bombax anceps Pierre M. Norsaengsri 5129
5. 42682 Bombax anceps Pierre Jatupol K. 10-508
6. 44630 Bombax anceps Pierre S. Gardner ST2270
7. 45804 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 3620
8. 46254 Bombax anceps Pierre M. Norsaengsri 3270
9. 57710 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 4129
10. 67442 Bombax anceps Pierre M. Norsaengsri et al. 001
11. 68339 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 4442
12. 77955 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 5151
13. 78011 Bombax anceps Pierre C. Maknoi 5208
14. 88555 Bombax anceps Pierre N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 406
15. 89467 Bombax anceps Pierre W. Pongamornkul 5567
16. 92855 Bombax anceps Pierre D. Argyriou 608
17. 92933 Bombax anceps Pierre D. Argyriou 31
18. 93208 Bombax anceps Pierre N. Turreira-Garcia 323
19. 93228 Bombax anceps Pierre D. Argyriou 302
20. 94920 Bombax anceps Pierre N. Turreira-Garcia 435
21. 110348 Bombax anceps Pierre W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5465
22. 110384 Bombax anceps Pierre W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5501
23. 114271 Bombax anceps Pierre W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4473
24. 115643 Bombax anceps Pierre K. Wangwasit 180123-17
25. 124932 Bombax anceps Pierre N. Muangyen 3509
26. 125253 Bombax anceps Pierre W. Pongamornkul 6996
27. 125691 Bombax anceps Pierre K. Punchay 477
28. 138594 Bombax anceps Pierre K. Inthamma 1855

ปิด

QR code