ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82743
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wrightia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Apocynaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 7644
Collected date

วันที่เก็บ

30 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree; fruits green with white dots.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 36159 Wrightia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3431
2. 45799 Wrightia sp. C. Maknoi 3615
3. 45969 Wrightia sp. C. Maknoi 3881
4. 51356 Wrightia sp. M. Norsaengsri 2804
5. 54047 Wrightia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1835
6. 56943 Wrightia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9253
7. 57174 Wrightia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 289
8. 58019 Wrightia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9121
9. 58965 Wrightia sp. Li-Jianwu 471
10. 62448 Wrightia sp. Romklao Botanical Garden 2554 388
11. 63490 Wrightia sp. M. Norsaengsri 6748
12. 63737 Wrightia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6624
13. 63867 Wrightia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9885
14. 67650 Wrightia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 917
15. 73124 Wrightia sp. M. Norsaengsri 11293
16. 73186 Wrightia sp. M. Norsaengsri 11357
17. 77918 Wrightia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11190
18. 81214 Wrightia sp. C. Maknoi 7396
19. 85258 Wrightia sp. C. Maknoi 7906
20. 85483 Wrightia sp. C. Maknoi 8182
21. 86003 Wrightia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 7
22. 95220 Wrightia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 259
23. 118756 Wrightia sp. N. Boonruang 106
24. 121284 Wrightia sp. N. Boonruang 345
25. 121759 Wrightia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1819
26. 133886 Wrightia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3406
27. 133896 Wrightia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3416
28. 136445 Wrightia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3470
29. 136670 Wrightia sp. Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103324

ปิด

QR code