ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82900
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 12284
Collected date

วันที่เก็บ

5 May 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 17 m high. Fruits orangish red. Seeds black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

980
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 482 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 482
2. 800 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 800
3. 4210 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 4210
4. 6121 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 6121
5. 11137 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen L. Averyanov 3199
6. 11157 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH3549
7. 12864 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen P. Srisanga 394
8. 13092 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen P. Srisanga 488
9. 13120 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen P. Srisanga 516
10. 14310 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 396
11. 17280 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen P. Suksathan 2589
12. 22755 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2487
13. 23865 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Nanakorn et al. 23865
14. 30439 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen P. Suksathan 4138
15. 34967 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 1771
16. 34968 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 1772
17. 34969 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 1773
18. 35522 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8346
19. 36590 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen C. Maknoi 1910
20. 38878 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen C. Maknoi 2548
21. 42573 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen S. Sonsilphong 10
22. 44995 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Yaovanit Polpim HN1442
23. 47211 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Chusie KY28
24. 50914 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen S. Watthana 3647
25. 52524 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1601
26. 53899 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen C. Maknoi 3181
27. 59420 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Romklao Botanical Garden 0026/2553
28. 60882 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Ling Shein Man 087252
29. 61619 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Ling Shein Man 087190
30. 61906 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087400
31. 65209 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen K. Srithi 421
32. 66885 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 3467
33. 70179 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen M. Pinyosak & W. Boonchai 163
34. 71952 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Ratchuporn Spanuchat s.n.
35. 72303 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094316
36. 73602 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 04012
37. 73769 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 04179
38. 74964 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen C. Maknoi 6610
39. 79837 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097990
40. 80736 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 4593
41. 81405 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen M. Norsaengsri 12200
42. 82207 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen P. Phaosrichai 140
43. 84147 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen W. Pongamornkul 4933
44. 84203 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen