ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 82943
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypericum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

HYPERICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 12327
Collected date

วันที่เก็บ

6 May 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 10 cm high. Flowers yellow. Open grassland.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,416
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16262 Hypericum sp. P. Srisanga 1119
2. 17620 Hypericum sp. P. Srisanga 1399
3. 20975 Hypericum sp. P. Srisanga 1987
4. 21578 Hypericum sp. P. Suksathan s.n.
5. 36365 Hypericum sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3008
6. 37044 Hypericum sp. P. Suksathan 4613
7. 58267 Hypericum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8812
8. 58269 Hypericum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8814
9. 59446 Hypericum sp. Romklao Botanical Garden 0052/2553
10. 60276 Hypericum sp. Zhou Shishun 2790
11. 60514 Hypericum sp. Ling Shein Man 088169
12. 60760 Hypericum sp. Law Shein 088270
13. 60905 Hypericum sp. Ling Shein Man 087743
14. 60962 Hypericum sp. Ling Shein Man 087825
15. 61105 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086546
16. 61310 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086824
17. 61311 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086823
18. 61357 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086786
19. 61358 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086785
20. 61879 Hypericum sp. Ling Shein Man 087266
21. 66116 Hypericum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10360
22. 68890 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089538
23. 69003 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089460
24. 69173 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089259
25. 71762 Hypericum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091214
26. 72840 Hypericum sp. M. Norsaengsri 10953
27. 75388 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095495
28. 75399 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095508
29. 76074 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094817
30. 76474 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094251
31. 75793 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094509
32. 75820 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094545
33. 75827 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094558
34. 75839 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094574
35. 76032 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094761
36. 76034 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094763
37. 76035 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094769
38. 76038 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094767
39. 76283 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094858
40. 76294 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094891
41. 76363 Hypericum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094124
42. 79771 Hypericum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097511
43. 79772 Hypericum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097356
44. 79773 Hypericum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097003
45. 83255 Hypericum sp. W. Pongamornkul 4790
46. 90133 Hypericum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-56
47. 90248 Hypericum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-171
48. 98187 Hypericum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-067
49. 112983 Hypericum sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-15
50. 116936 Hypericum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-128
51. 122675 Hypericum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-145
52. 123257 Hypericum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-251
53. 133598 Hypericum sp. Natdanai Pan-in V 383
54. 135601 Hypericum sp. T. Shimizu, F. Konta, H. Takahashi 4368
55. 135681 Hypericum sp. Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2268
56. 136201 Hypericum sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 115

ปิด

QR code