ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 83037
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salacia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CELASTRACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 12421
Collected date

วันที่เก็บ

7 May 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 8 m high. Fruits green. In mixed deciduous forest by stream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4693 Salacia sp. W. Nanakorn et al. 4693
2. 8809 Salacia sp. W. Nanakorn et al. 8809
3. 9153 Salacia sp. W. Nanakorn et al. 9153
4. 15959 Salacia sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1869
5. 17389 Salacia sp. P. Srisanga 1373
6. 17688 Salacia sp. P. Srisanga 1467
7. 22161 Salacia sp. P. Srisanga 2221
8. 40073 Salacia sp. M. Norsaengsri 5178
9. 40132 Salacia sp. M. Norsaengsri 5238
10. 40694 Salacia sp. S. Watthana & P. Srisanga 3095
11. 40706 Salacia sp. S. Watthana & P. Srisanga 3108
12. 40707 Salacia sp. S. Watthana & P. Srisanga 3109
13. 45145 Salacia sp. M. Tanaros 548
14. 50924 Salacia sp. S. Watthana 3657
15. 55786 Salacia sp. M. Norsaengsri 5499
16. 59058 Salacia sp. Li-Jianwu 396
17. 83745 Salacia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2772
18. 83777 Salacia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2804
19. 84261 Salacia sp. S. Watthana & P. Srisanga 3095
20. 84980 Salacia sp. S. Watthana 4089
21. 85109 Salacia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3344
22. 92809 Salacia sp. D. Argyriou 660
23. 94457 Salacia sp. N. Muangyen 1584
24. 115638 Salacia sp. K. Wangwasit 180123-11

ปิด

QR code