ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 83175
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Embelia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PRIMULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 4711
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jan 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

900
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

79    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9063 Embelia sp. P. Thongson 37
2. 11512 Embelia sp. P. Suksathan 1122
3. 19122 Embelia sp. W. Nanakorn et al. 19122
4. 19772 Embelia sp. W. La-ongsri 134
5. 20426 Embelia sp. P. Thongson 171
6. 20999 Embelia sp. M. Norsaengsri 1572
7. 23887 Embelia sp. W. Nanakorn et al. 23887
8. 35414 Embelia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8232
9. 36305 Embelia sp. W. Pongamornkul 2252
10. 42746 Embelia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6211
11. 48811 Embelia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31724
12. 48830 Embelia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33085
13. 48170 Embelia sp. W. Boonprakop 0190
14. 48511 Embelia sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1183
15. 49203 Embelia sp. K. Iwatsuki, G. Murata, J. Dransfield & D. Saerudin S-1144
16. 55031 Embelia sp. S. Mattapha Sawai 532
17. 56274 Embelia sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051271
18. 56548 Embelia sp. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051445
19. 57915 Embelia sp. M. Norsaengsri 1946
20. 60884 Embelia sp. Ling Shein Man 087250
21. 61936 Embelia sp. Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087412
22. 62607 Embelia sp. W. Pongamornkul 2860
23. 65648 Embelia sp. M. Norsaengsri 10138
24. 66300 Embelia sp. W. Pongamornkul 3338
25. 66964 Embelia sp. W. Pongamornkul 3546
26. 67056 Embelia sp. W. Pongamornkul 3638
27. 68908 Embelia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089556
28. 71542 Embelia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1079
29. 72036 Embelia sp. W. Pongamornkul 03916
30. 73610 Embelia sp. W. Pongamornkul 04020
31. 75053 Embelia sp. M. Norsaengsri 11099
32. 75064 Embelia sp. M. Norsaengsri 11110
33. 74853 Embelia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10835
34. 75022 Embelia sp. M. Norsaengsri 11067
35. 75977 Embelia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094323
36. 80344 Embelia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-159
37. 80058 Embelia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097733
38. 84120 Embelia sp. W. Pongamornkul 4906
39. 87336 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-178
40. 87060 Embelia sp. C. Glamwaewwong 353/58
41. 89340 Embelia sp. W. Pongamornkul 5440
42. 89414 Embelia sp. W. Pongamornkul 5514
43. 90395 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-317
44. 90217 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-140
45. 90292 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-215
46. 92674 Embelia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-065
47. 93200 Embelia sp. N. Turreira-Garcia 331
48. 93581 Embelia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5764
49. 98887 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-364
50. 98864 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-341
51. 101091 Embelia sp. W. Pongamornkul 6112
52. 101130 Embelia sp. W. Pongamornkul 6151
53. 101144 Embelia sp. W. Pongamornkul 6165
54. 102650 Embelia sp. V. Nguanchoo 940
55. 102723 Embelia sp. V. Nguanchoo 1021
56. 104486 Embelia sp. W. Pongamornkul 6263
57. 105787 Embelia sp. Pimsiri PN058
58. 106435 Embelia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 890
59. 108544 Embelia sp. T. Choopan et al. 2016-40
60. 109794 Embelia sp. TLBG 117
61. 111088 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-036
62. 111124 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-072
63. 111229 Embelia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-177
64. 111521 Embelia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-044
65. 112982 Embelia sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-14
66. 113254 Embelia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3947
67. 113369 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-70
68. 113723 Embelia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-424
69. 113844 Embelia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-094
70. 116301 Embelia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6953
71. 116931 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-123
72. 117025 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-218
73. 117062 Embelia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-255
74. 118253 Embelia sp. K. Inthamma 141
75. 118457 Embelia sp. K. Inthamma 356
76. 118944 Embelia sp. K. Inthamma 531
77. 123000 Embelia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-471
78. 123303 Embelia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-297
79. 125391 Embelia sp. W. Pongamornkul 7134

ปิด

QR code