ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 83600
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aganosma marginata (Roxb.) G. Don.
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunma s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

9 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5431 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. W. Nanakorn et al. 5431
2. 7135 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. W. Nanakorn et al. 7135
3. 7193 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. W. Nanakorn et al. 7193
4. 41045 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. K. Kertsawang 979
5. 71146 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. Santi s.n.
6. 71296 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. W. Pongamornkul 3736
7. 83599 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. S. Bunma s.n.
8. 85098 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3333
9. 86165 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-169
10. 86454 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. M. Wongnak 504
11. 87314 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-156
12. 87616 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. Saensouk et al. 2
13. 87623 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. Saensouk et al. 9
14. 88603 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 454
15. 95287 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4098
16. 96121 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4305
17. 115163 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 698
18. 121909 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1244
19. 126042 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. Khin Myo Htwe 032544

ปิด

QR code