ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 83634
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunma s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

18 May 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flower blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

9    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28017 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. S. Watthana 1969
2. 31589 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. A. Keratikornkol 378
3. 47861 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. M. Norsaengsri 7029
4. 62599 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. W. Pongamornkul 2852
5. 100926 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. C. Maknoi 480
6. 110367 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5484
7. 126755 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 3996
8. 129507 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4365
9. 129593 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4451

ปิด

QR code