ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 83665
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jasminum funale Decne.
Family name

ชื่อวงศ์

OLEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunma s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jun 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21660 Jasminum funale Decne. P. Suksathan 3048
2. 36829 Jasminum funale Decne. P. Suksathan 4572
3. 37656 Jasminum funale Decne. J.F. Maxwell 06-599
4. 40630 Jasminum funale Decne. W. Sanchirat 1
5. 49490 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7605
6. 49491 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7651
7. 49492 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7670
8. 49493 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7604
9. 49495 Jasminum funale Decne. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7723
10. 50984 Jasminum funale Decne. M. Norsaengsri 5472
11. 55013 Jasminum funale Decne. P. Chantaranothai et al. 1204
12. 66471 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3290
13. 66517 Jasminum funale Decne. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3336
14. 72668 Jasminum funale Decne. C. Maknoi 4903
15. 76819 Jasminum funale Decne. W. Tanming 593
16. 83664 Jasminum funale Decne. S. Bunma s.n.
17. 83666 Jasminum funale Decne. S. Bunma s.n.
18. 89829 Jasminum funale Decne. C. Maknoi 4788
19. 95378 Jasminum funale Decne. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4190
20. 110244 Jasminum funale Decne. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5361

ปิด

QR code