ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 8702
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyalthia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8702
Collected date

วันที่เก็บ

5 Mar 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Fruit red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15485 Polyalthia sp. S. Watthana 655
2. 16064 Polyalthia sp. P. Suksathan 1929
3. 19219 Polyalthia sp. S. Watthana and T. Riyapan 930
4. 19229 Polyalthia sp. S. Watthana & T. Riyapun 940
5. 20213 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1272
6. 20267 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1326
7. 20268 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1327
8. 20315 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1374
9. 20316 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1375
10. 20533 Polyalthia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1432
11. 24612 Polyalthia sp. M. Norsaengsri s.n.
12. 28945 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 28945
13. 29075 Polyalthia sp. S. Suddee et al. 2655
14. 29873 Polyalthia sp. C. Maknoi 1465
15. 30994 Polyalthia sp. K. Kertsawang 700
16. 34436 Polyalthia sp. Warintorn K. 08-266
17. 34480 Polyalthia sp. Warintorn K. 08-311
18. 41216 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5605
19. 45131 Polyalthia sp. M. Tanaros 534
20. 49016 Polyalthia sp. Shigeyuki Mitsuta T- 19433
21. 49031 Polyalthia sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Dhanee Phanichaphol T- 23263
22. 49131 Polyalthia sp. S. Watthana 3394
23. 49132 Polyalthia sp. S. Watthana 3395
24. 51322 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 2770
25. 54370 Polyalthia sp. T. Yingkhachorn 48
26. 55277 Polyalthia sp. S. Mattapha Sawai 327
27. 55281 Polyalthia sp. S. Mattapha Sawai 610
28. 55289 Polyalthia sp. P. Chantaranothai et al. 18
29. 56698 Polyalthia sp. Puangpen et al. N380
30. 57151 Polyalthia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 266
31. 60145 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 5934
32. 60146 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 5935
33. 62223 Polyalthia sp. Romklao Botanical Garden 0510/2555
34. 62461 Polyalthia sp. Romklao Botanical Garden 0401/2555
35. 62577 Polyalthia sp. W. Pongamornkul 2827
36. 63693 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 3639
37. 66825 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 10423
38. 67351 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8174
39. 72687 Polyalthia sp. C. Maknoi 4922
40. 73308 Polyalthia sp. C. Lakoet 0466
41. 76822 Polyalthia sp. W. Tanming 596
42. 76913 Polyalthia sp. W. Tanming 687
43. 79174 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-369
44. 79003 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-199
45. 79027 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-223
46. 79076 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-271
47. 82759 Polyalthia sp. C. Maknoi 7660
48. 82839 Polyalthia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2705
49. 84681 Polyalthia sp. K. Kertsawang 3462
50. 84879 Polyalthia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3958
51. 85377 Polyalthia sp. C. Maknoi 8025
52. 85498 Polyalthia sp. C. Maknoi 8197
53. 85582 Polyalthia sp. C. Maknoi 8281
54. 86126 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-130
55. 86302 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-306
56. 87258 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-004
57. 89774 Polyalthia sp. C. Maknoi 4803
58. 94230 Polyalthia sp. N. Muangyen 1358
59. 95221 Polyalthia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-260
60. 97144 Polyalthia sp. P. Phaosrichai 528
61. 110960 Polyalthia sp. K. Kertsawang 4529
62. 117325 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5122
63. 117780 Polyalthia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-150
64. 123892 Polyalthia sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5814
65. 123910 Polyalthia sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5832
66. 125549 Polyalthia sp. N. Muangyen 3630
67. 126714 Polyalthia sp. Pattararat Wongman 028
68. 129385 Polyalthia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4243
69. 131035 Polyalthia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1308
70. 131490 Polyalthia sp. Chusie Trisonthi BD 71
71. 134085 Polyalthia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3550
72. 134314 Polyalthia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2664

ปิด

QR code