ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 83710
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia aurea Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

DILLENIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Bunma s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

31 May 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

S. Rak-archa
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 871 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 871
2. 6416 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 6416
3. 9085 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 9085
4. 14063 Dillenia aurea Sm. Kanchana & Pattaraporn 3
5. 24964 Dillenia aurea Sm. C. Glamwaewwong 939
6. 28910 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 28910
7. 29609 Dillenia aurea Sm. C. Maknoi 1351
8. 38382 Dillenia aurea Sm. C. Maknoi & P. Srisanga 2154
9. 46564 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 3535
10. 48185 Dillenia aurea Sm. W. Boonprakop 0205
11. 57261 Dillenia aurea Sm. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0159
12. 71335 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 3775
13. 71336 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 3776
14. 72827 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 10937
15. 73225 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 11397
16. 73235 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 11407
17. 74739 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 04213
18. 95483 Dillenia aurea Sm. T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 82
19. 97496 Dillenia aurea Sm. C. Maknoi 5477

ปิด

QR code