ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 84701
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 3482
Collected date

วันที่เก็บ

12 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest, wet sandstone, along the streams. Marginal herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

412
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12188 Persicaria sp. W. La-ongsri 21
2. 46378 Persicaria sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 34
3. 47851 Persicaria sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 193
4. 50908 Persicaria sp. S. Watthana 3641
5. 59570 Persicaria sp. Romklao Botanical Garden 0176/2554
6. 77554 Persicaria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10976
7. 77690 Persicaria sp. M. Norsaengsri 11609
8. 79197 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-392
9. 79257 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-452
10. 80084 Persicaria sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097931
11. 80285 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-101
12. 80538 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-353
13. 83768 Persicaria sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2795
14. 86621 Persicaria sp. W. Tanming 844
15. 86629 Persicaria sp. W. Tanming 852
16. 91974 Persicaria sp. K. Kertsawang 3539
17. 91975 Persicaria sp. K. Kertsawang 3540
18. 92651 Persicaria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-042
19. 96252 Persicaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4437
20. 98184 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-064
21. 98553 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-030
22. 102588 Persicaria sp. V. Nguanchoo 848
23. 104365 Persicaria sp. S. Kamonnate 912
24. 106214 Persicaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 670
25. 107354 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-117
26. 107540 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-325
27. 107551 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-337
28. 107574 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-361
29. 107582 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-369
30. 110807 Persicaria sp. N. Muangyen 2020
31. 111416 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-364
32. 111607 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-130
33. 111715 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-235
34. 111731 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-251
35. 111743 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-263
36. 113321 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-22
37. 113434 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-135
38. 113829 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-079
39. 113967 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-217
40. 114020 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-270
41. 116714 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-337
42. 116558 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-182
43. 116571 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-195
44. 118266 Persicaria sp. K. Inthamma 154
45. 118447 Persicaria sp. K. Inthamma 346

ปิด

QR code