ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 8756
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson
Family name

ชื่อวงศ์

RHAMNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Thongson 18
Collected date

วันที่เก็บ

8 Mar 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kittiphong Kertsawang
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9541 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson W. Nanakorn et al. 9541
2. 11529 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson P. Suksathan 1139
3. 11731 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson W. Nanakorn et al. 11731
4. 11739 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson W. Pongamornkul 268
5. 17652 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson P. Srisanga 1431
6. 21177 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson P. Srisanga & C. Maknoi 2051
7. 35315 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8120
8. 43153 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson J.F. Maxwell 09-257
9. 54037 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson M. Norsaengsri & N. Tathana 8215
10. 64571 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson W. Pongamornkul 3120
11. 72858 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson M. Norsaengsri 10971
12. 80448 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-263
13. 81885 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson M. Norsaengsri 11919
14. 86704 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson W. Tanming 1000
15. 126314 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson Mu Mu Aung & Lae Shine 092622
16. 137158 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Yo El 103495
17. 137159 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103722
18. 140731 Rhamnus napalensis (Wall.) M.A.Lawson Yumiko baba, Win Win Nwe - 101668

ปิด

QR code