ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 84160
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 4946
Collected date

วันที่เก็บ

11 Mar 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest. Mature fruits red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 848 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 848
2. 2450 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 2450
3. 5403 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 5403
4. 7390 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 7390
5. 20972 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes P. Srisanga 1984
6. 33265 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Jatupol K. 07-046
7. 33944 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes J.F. Maxwell 07-717
8. 35312 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8116
9. 35465 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8287
10. 37377 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes J.F. Maxwell 06-789
11. 42785 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & S. Intamusik 6249
12. 45775 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes D. Khrueasan MS835
13. 48087 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 7256
14. 48575 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 7326
15. 51445 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 7515
16. 53076 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7649
17. 56375 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 9012
18. 56586 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5329
19. 60819 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Ling Shein Man 087148
20. 64465 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 3014
21. 66018 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes K. Srithi 196
22. 76439 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094341
23. 75425 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095070
24. 75860 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095414
25. 76006 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095363
26. 76412 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094398
27. 80446 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-261
28. 80558 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-373
29. 80667 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 4524
30. 85853 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri 12506
31. 88407 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes N. Muangyen 259
32. 94191 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 5891
33. 114301 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4503
34. 116554 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-178
35. 119067 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes N. Boonruang 0175
36. 121271 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes N. Boonruang 0332
37. 123170 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-164
38. 132058 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2867
39. 140386 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Yumiko Baba, Win Win Nwe 101655

ปิด

QR code