ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 84313
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Stereospermum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BIGNONIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Khattiyot 404
Collected date

วันที่เก็บ

2 Sep 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phetchabun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

14    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9924 Stereospermum sp. S. Watthana & S. Siriphum 11
2. 19116 Stereospermum sp. W. Nanakorn et al. 19116
3. 20328 Stereospermum sp. M. Norsaengsri 1387
4. 46552 Stereospermum sp. M. Norsaengsri 3523
5. 47906 Stereospermum sp. M. Norsaengsri 7074
6. 50848 Stereospermum sp. S. Watthana 3580
7. 53427 Stereospermum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8107
8. 54479 Stereospermum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6963
9. 58097 Stereospermum sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9849
10. 58546 Stereospermum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9581
11. 73051 Stereospermum sp. M. Norsaengsri 11218
12. 73131 Stereospermum sp. M. Norsaengsri 11300
13. 104680 Stereospermum sp. C. Maknoi 5555
14. 105435 Stereospermum sp. C. Maknoi 6778

ปิด

QR code