ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 84435
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pittosporum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PITTOSPORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Hla phram tam (Kyah Kur language), Phrik ma ton (Thai language)
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 3289
Collected date

วันที่เก็บ

7 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2 m high in light shade of dry evergreen forest, along the streams, beds rock, sandstone. Leaves smell like leaves of Persicaria odorata. Fruits ellipsoid, green. Seeds with red aril. The leaves are used as a spice in curry to mask the strong smell from fish or meat.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4352 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 4352
2. 5136 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5136
3. 5387 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5387
4. 5419 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5419
5. 5930 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5930
6. 8219 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 8219
7. 9399 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 9399
8. 9488 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 9488
9. 9545 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 9545
10. 9594 Pittosporum sp. Thon 18
11. 16878 Pittosporum sp. P. Suksathan 2287
12. 19246 Pittosporum sp. S. Watthana and T. Riyapan 957
13. 19431 Pittosporum sp. P. Suksathan 2679
14. 20662 Pittosporum sp. S. Watthana 1270
15. 25470 Pittosporum sp. M. Norsaengsri 288
16. 30092 Pittosporum sp. S. Watthana 2363
17. 36134 Pittosporum sp. A. Keratikornkol & S. Watthana 489
18. 37071 Pittosporum sp. P. Suksathan 4640
19. 40786 Pittosporum sp. S. Watthana 3197
20. 42698 Pittosporum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6161
21. 68914 Pittosporum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089562
22. 76954 Pittosporum sp. M. Norsaengsri 11491
23. 80095 Pittosporum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097786
24. 80406 Pittosporum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-221
25. 80435 Pittosporum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-250

ปิด

QR code