ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 84445
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriosema chinense Vogel
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 3299
Collected date

วันที่เก็บ

7 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open sandy grassland, sandstone place, near dipterocarp forest. Herb. Leaves with pubescent. Flowers yellow. Fruits with pubescent.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

53    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1553 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 1553
2. 1448 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 1448
3. 6755 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 6755
4. 7073 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 7073
5. 9691 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 9691
6. 11555 Eriosema chinense Vogel P. Suksathan 1165
7. 15157 Eriosema chinense Vogel M. Norsaengsri, S. Vessabutr & S. Sasirat 828
8. 14858 Eriosema chinense Vogel W. Nanakorn et al. 14858
9. 15448 Eriosema chinense Vogel S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 634
10. 17732 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 658
11. 20884 Eriosema chinense Vogel P. Suksathan 3002
12. 21076 Eriosema chinense Vogel M. Norsaengsri 1649
13. 27782 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 526
14. 29692 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 971
15. 40327 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 2698
16. 46983 Eriosema chinense Vogel S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 202
17. 60950 Eriosema chinense Vogel Ling Shein Man 087697
18. 62012 Eriosema chinense Vogel Ling Shein Man 087520
19. 62517 Eriosema chinense Vogel Romklao Botanical Garden 0457/2555
20. 63326 Eriosema chinense Vogel Li-Jianwu 899
21. 66700 Eriosema chinense Vogel M. Norsaengsri 10363
22. 67947 Eriosema chinense Vogel C. Lakoet 0328
23. 70533 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 5861
24. 71579 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1116
25. 71354 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 3794
26. 71448 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 3888
27. 71506 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1043
28. 72331 Eriosema chinense Vogel Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095429
29. 72368 Eriosema chinense Vogel Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095139
30. 73296 Eriosema chinense Vogel C. Lakoet 0454
31. 75698 Eriosema chinense Vogel W. Tanming 586
32. 83816 Eriosema chinense Vogel P. Phaosrichai 202
33. 84577 Eriosema chinense Vogel P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3819
34. 84603 Eriosema chinense Vogel P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3845
35. 84898 Eriosema chinense Vogel S. Watthana & W. La-ongsri 3978
36. 86638 Eriosema chinense Vogel W. Tanming 861
37. 87584 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-424
38. 89615 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi 6368
39. 92757 Eriosema chinense Vogel N. Muangyen 1327
40. 93564 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5747
41. 96042 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4226
42. 96567 Eriosema chinense Vogel C. Glamwaewwong 083/60
43. 100873 Eriosema chinense Vogel P. Phaosrichai 598
44. 111497 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-020
45. 111586 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-109
46. 111798 Eriosema chinense Vogel W. Pongamornkul 6784
47. 112013 Eriosema chinense Vogel Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9123
48. 112027 Eriosema chinense Vogel Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9107
49. 117388 Eriosema chinense Vogel W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 974
50. 117659 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-029
51. 123468 Eriosema chinense Vogel C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-006
52. 127412 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5920
53. 127436 Eriosema chinense Vogel W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5944

ปิด

QR code