ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 8794
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus auriculata Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8794
Collected date

วันที่เก็บ

18 Mar 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

C.C. Berg
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m tall by calcium soil area.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

69    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 289 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 289
2. 290 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 290
3. 461 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 461
4. 782 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 782
5. 5439 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 5439
6. 6155 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 6155
7. 6199 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 6199
8. 6549 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 6549
9. 8319 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 8319
10. 10316 Ficus auriculata Lour. P. Srisanga & C. Puff 1
11. 11660 Ficus auriculata Lour. P. Srisanga 248
12. 19857 Ficus auriculata Lour. S. Watthana 1157
13. 29515 Ficus auriculata Lour. C. Glamwaewwong 1339
14. 29867 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi 1460
15. 30182 Ficus auriculata Lour. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-46
16. 30787 Ficus auriculata Lour. J.F. Maxwell 06-1017
17. 33408 Ficus auriculata Lour. Jatupol K. 08-189
18. 34977 Ficus auriculata Lour. W. Pongamornkul 1781
19. 41131 Ficus auriculata Lour. Jatupol K. 09-485
20. 43474 Ficus auriculata Lour. D. Khrueasan MS-13
21. 43532 Ficus auriculata Lour. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1680
22. 44969 Ficus auriculata Lour. Piyawan Winichainan HN1174
23. 48064 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 7233
24. 48673 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 7424
25. 50957 Ficus auriculata Lour. S. Watthana 3690
26. 51585 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri & N. Romkham 1258
27. 51683 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri & N. Romkham 1358
28. 52729 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi 2898
29. 53735 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi 3016
30. 54376 Ficus auriculata Lour. T. Yingkhachorn 54
31. 55681 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 8481
32. 56112 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 8882
33. 57076 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri & N. Tathana 9355
34. 59930 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2087
35. 61679 Ficus auriculata Lour. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086861
36. 64130 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2532
37. 64131 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2533
38. 66993 Ficus auriculata Lour. W. Pongamornkul 3575
39. 67826 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri 10506
40. 68758 Ficus auriculata Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089576
41. 68801 Ficus auriculata Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089626
42. 70108 Ficus auriculata Lour. W. Pongamornkul 3728
43. 73702 Ficus auriculata Lour. W. Pongamornkul 04112
44. 73989 Ficus auriculata Lour. K. Khwan 081
45. 75035 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri 11080
46. 80019 Ficus auriculata Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097909
47. 81883 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri 11917
48. 83065 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri 12449
49. 88045 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi 7731
50. 89096 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 687
51. 90715 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 977
52. 94526 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 1653
53. 95306 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4118
54. 95528 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 1725
55. 98531 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-008
56. 101761 Ficus auriculata Lour. P. Panyadee & W. Pongamornkul 049
57. 103723 Ficus auriculata Lour. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-57
58. 107577 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-364
59. 110843 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 2057
60. 115325 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 860
61. 118713 Ficus auriculata Lour. N. Boonruang 0062
62. 121169 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 3151
63. 121476 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1096
64. 123920 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5842
65. 125711 Ficus auriculata Lour. K. Punchay 542
66. 130758 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2804
67. 134561 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3196
68. 139671 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3913
69. 140607 Ficus auriculata Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100068

ปิด

QR code