ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 8799
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schleichera oleosa (Lour.) Oken
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 8799
Collected date

วันที่เก็บ

18 Mar 1997
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10-15 m high in deciduous forest. Fruit edible, sourish taste.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

250
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 560 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 560
2. 6713 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Nanakorn et al. 6713
3. 10991 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 73
4. 24971 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Glamwaewwong 946
5. 27222 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Suksathan 3875
6. 33168 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Warintorn K. 08-152
7. 34651 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3285
8. 38560 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi & P. Srisanga 2332
9. 38776 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 2446
10. 39906 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 5013
11. 40084 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 5190
12. 41629 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Chongko 673
13. 41739 Schleichera oleosa (Lour.) Oken J.F. Maxwell 09-219
14. 44837 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Pimjai Maninak HN479
15. 44863 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Piyawan Winichainan HN1231
16. 44907 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Jareansup HN1319
17. 46100 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 3795
18. 46270 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3285
19. 46563 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 3534
20. 50718 Schleichera oleosa (Lour.) Oken L. Kamkom 08004
21. 53360 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8027
22. 55923 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Pavlos Georgiadis 479
23. 57114 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Boonprakop & M. Norsaengsri 229
24. 57997 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9099
25. 61861 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Ling Shein Man 087299
26. 63476 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 6733
27. 66228 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 3266
28. 67204 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 717
29. 67215 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 728
30. 67514 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 780
31. 69011 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 633
32. 71412 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 3852
33. 74798 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 04272
34. 75628 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Tanming 516
35. 76708 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11154
36. 79100 Schleichera oleosa (Lour.) Oken P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-295
37. 81925 Schleichera oleosa (Lour.) Oken M. Norsaengsri 11958
38. 83150 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. Pongamornkul 4685
39. 84774 Schleichera oleosa (Lour.) Oken K. Kertsawang 2260
40. 86294 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-298
41. 89783 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 4701
42. 89845 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 818
43. 90699 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 961
44. 91754 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 1122
45. 91826 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 1194
46. 92397 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3870
47. 92927 Schleichera oleosa (Lour.) Oken D. Argyriou 37
48. 92972 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Turreira-Garcia 291
49. 94625 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3994
50. 93913 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Khin Myo Htwe 020368
51. 94731 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Bunma 196
52. 94733 Schleichera oleosa (Lour.) Oken S. Bunma 195
53. 94773 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Kaweesin Kamwong 15
54. 95278 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4089
55. 104619 Schleichera oleosa (Lour.) Oken C. Maknoi 5763
56. 110422 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5540
57. 110571 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5686
58. 112302 Schleichera oleosa (Lour.) Oken Buasroi Mala 37
59. 114364 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4707
60. 114592 Schleichera oleosa (Lour.) Oken W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4941
61. 121114 Schleichera oleosa (Lour.) Oken N. Muangyen 3096

ปิด

QR code