ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 84597
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia stipulacea Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3839
Collected date

วันที่เก็บ

19 Jul 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

C. Glamwaewwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest. Forest edge, roadsides. Climber. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1842 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Nanakorn et al. 1842
2. 4337 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Nanakorn et al. 4337
3. 5002 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Nanakorn et al. 5002
4. 6264 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Nanakorn et al. 6264
5. 10790 Dalbergia stipulacea Roxb. Serm 45
6. 10802 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Nanakorn et al. 10802
7. 10982 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Pongamornkul 64
8. 9575 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Nanakorn et al. 9575
9. 10227 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Nanakorn et al. 10227
10. 11727 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Nanakorn et al. 11727
11. 23173 Dalbergia stipulacea Roxb. P. Srisanga 2553
12. 33244 Dalbergia stipulacea Roxb. Jatupol K. 07-025
13. 32002 Dalbergia stipulacea Roxb. Pranee Palee 926
14. 35885 Dalbergia stipulacea Roxb. Jatupol K. 08-226
15. 39015 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Pongamornkul 2360
16. 42614 Dalbergia stipulacea Roxb. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6097.2
17. 47237 Dalbergia stipulacea Roxb. Chusie KY172
18. 48778 Dalbergia stipulacea Roxb. Shunsuke Tsugaru T-61818
19. 48159 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Boonprakop 0179
20. 50424 Dalbergia stipulacea Roxb. Hiroshige Koyama T-61164
21. 51186 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Pongamornkul 2792
22. 51561 Dalbergia stipulacea Roxb. W. La-ongsri & N. Romkham 1234
23. 52235 Dalbergia stipulacea Roxb. W. La-ongsri & N. Romkham 1477
24. 52785 Dalbergia stipulacea Roxb. C. Maknoi 2954
25. 58952 Dalbergia stipulacea Roxb. Li-Jianwu 565
26. 59532 Dalbergia stipulacea Roxb. Romklao Botanical Garden 0138/2553
27. 60042 Dalbergia stipulacea Roxb. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2203
28. 63241 Dalbergia stipulacea Roxb. Zhou-Shishun 5105
29. 62800 Dalbergia stipulacea Roxb. M. Norsaengsri 10012
30. 64388 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Pongamornkul 2937
31. 65269 Dalbergia stipulacea Roxb. K. Srithi 449
32. 67043 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Pongamornkul 3625
33. 69569 Dalbergia stipulacea Roxb. Zhou-Shishun 7055
34. 73682 Dalbergia stipulacea Roxb. W. Pongamornkul 04092
35. 74264 Dalbergia stipulacea Roxb. Zhou-Shishun 7409
36. 74643 Dalbergia stipulacea Roxb. Zhou-Shishun 8497
37. 79120 Dalbergia stipulacea Roxb. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-315
38. 82123 Dalbergia stipulacea Roxb. M. Norsaengsri 12155
39. 84568 Dalbergia stipulacea Roxb. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3810
40. 90713 Dalbergia stipulacea Roxb. N. Muangyen 975
41. 90829 Dalbergia stipulacea Roxb. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3438
42. 91276 Dalbergia stipulacea Roxb. S. Sawangsawat 477
43. 94087 Dalbergia stipulacea Roxb. Law Shine 096460
44. 95341 Dalbergia stipulacea Roxb. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4153
45. 111191 Dalbergia stipulacea Roxb. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-139

ปิด

QR code