ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 84701
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

POLYGONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 3482
Collected date

วันที่เก็บ

12 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest, wet sandstone, along the streams. Marginal herb. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

412
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12188 Persicaria sp. W. La-ongsri 21
2. 45716 Persicaria sp. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
3. 46378 Persicaria sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 34
4. 47851 Persicaria sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 193
5. 50908 Persicaria sp. S. Watthana 3641
6. 59570 Persicaria sp. Romklao Botanical Garden 0176/2554
7. 77554 Persicaria sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10976
8. 77690 Persicaria sp. M. Norsaengsri 11609
9. 79197 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-392
10. 79257 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-452
11. 80084 Persicaria sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097931
12. 80285 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-101
13. 80538 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-353
14. 83768 Persicaria sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2795
15. 86621 Persicaria sp. W. Tanming 844
16. 86629 Persicaria sp. W. Tanming 852
17. 91974 Persicaria sp. K. Kertsawang 3539
18. 91975 Persicaria sp. K. Kertsawang 3540
19. 92651 Persicaria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-042
20. 96252 Persicaria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4437
21. 98184 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-064
22. 98553 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-030
23. 102588 Persicaria sp. V. Nguanchoo 848
24. 104365 Persicaria sp. S. Kamonnate 912
25. 106214 Persicaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 670
26. 107354 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-117
27. 107582 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-369
28. 107540 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-325
29. 107551 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-337
30. 107574 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-361
31. 110176 Persicaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1049
32. 110807 Persicaria sp. N. Muangyen 2020
33. 111416 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-364
34. 111607 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-130
35. 111715 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-235
36. 111731 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-251
37. 111743 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-263
38. 113321 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-22
39. 113434 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-135
40. 113829 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-079
41. 113967 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-217
42. 114020 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-270
43. 116558 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-182
44. 116571 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-195
45. 116714 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-337
46. 118266 Persicaria sp. K. Inthamma 154
47. 118447 Persicaria sp. K. Inthamma 346
48. 118616 Persicaria sp. K. Kertsawang 3922
49. 118950 Persicaria sp. K. Inthamma 537
50. 120807 Persicaria sp. N. Muangyen 2789
51. 121184 Persicaria sp. N. Muangyen 3166

ปิด

QR code