ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 84709
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Symplocos sp.
Family name

ชื่อวงศ์

SYMPLOCACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Kertsawang 3490
Collected date

วันที่เก็บ

12 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous forest, sandstone, along the streams. Tree 5 m high. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

412
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1824 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 1824
2. 2573 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 2573
3. 3591 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 3591
4. 5127 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 5127
5. 7939 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 7939
6. 7974 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 7974
7. 8304 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8304
8. 8308 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 8308
9. 10690 Symplocos sp. Serm 24
10. 15584 Symplocos sp. M. Wongnak 136
11. 18060 Symplocos sp. P. Srisanga 1613
12. 18064 Symplocos sp. P. Srisanga 1617
13. 18066 Symplocos sp. P. Srisanga 1619
14. 18086 Symplocos sp. P. Srisanga 1639
15. 18109 Symplocos sp. P. Srisanga 1662
16. 18142 Symplocos sp. P. Srisanga 1695
17. 18143 Symplocos sp. P. Srisanga 1696
18. 18236 Symplocos sp. M. Norsaengsri 1007
19. 18722 Symplocos sp. P. Srisanga 1880
20. 19121 Symplocos sp. W. Nanakorn et al. 19121
21. 20403 Symplocos sp. P. Thongson 148
22. 22734 Symplocos sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2466
23. 34092 Symplocos sp. W. Pongamornkul 2017
24. 36447 Symplocos sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3091
25. 37170 Symplocos sp. C. Maknoi 2052
26. 38421 Symplocos sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2193
27. 40977 Symplocos sp. K. Kertsawang 889
28. 41021 Symplocos sp. K. Kertsawang 945
29. 42511 Symplocos sp. Zhou Shi-shun 3726
30. 45895 Symplocos sp. C. Maknoi 3808
31. 48184 Symplocos sp. W. Boonprakop 0204
32. 49956 Symplocos sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6476
33. 52704 Symplocos sp. C. Maknoi 2873
34. 58134 Symplocos sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8667
35. 58033 Symplocos sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9135
36. 58824 Symplocos sp. Zhou-Shishun 3726
37. 59035 Symplocos sp. Li-Jianwu 339
38. 59397 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0003/2553
39. 60085 Symplocos sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2246
40. 60507 Symplocos sp. Ling Shein Man 088177
41. 60539 Symplocos sp. Ling Shein Man 088136
42. 60712 Symplocos sp. Ling Shein Man 087849
43. 60715 Symplocos sp. Ling Shein Man 087842
44. 60998 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086579
45. 61034 Symplocos sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086733
46. 61620 Symplocos sp. Ling Shein Man 087187
47. 62079 Symplocos sp. D. Khrueasan MS-108
48. 62414 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0354/2554
49. 62500 Symplocos sp. Romklao Botanical Garden 0440/2555
50. 64242 Symplocos sp. Li-Jianwu 1101
51. 65796 Symplocos sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10289
52. 66221 Symplocos sp. W. Pongamornkul 3259
53. 66749 Symplocos sp. C. Maknoi 4243
54. 68069 Symplocos sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0336
55. 72849 Symplocos sp. M. Norsaengsri 10962
56. 73276 Symplocos sp. C. Lakoet 0434
57. 77587 Symplocos sp. M. Norsaengsri 11516
58. 79089 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-284
59. 79176 Symplocos sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-371
60. 80658 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4515
61. 80723 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4580
62. 80963 Symplocos sp. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097548
63. 80964 Symplocos sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097793
64. 81037 Symplocos sp. C. Maknoi 7218
65. 83210 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4745
66. 84122 Symplocos sp. W. Pongamornkul 4908
67. 86355 Symplocos sp. M. Wongnak s.n.
68. 88271 Symplocos sp. W. Pongamornkul 5277
69. 94144 Symplocos sp. W. Pongamornkul 5844
70. 95948 Symplocos sp. P. Phaosrichai 346
71. 95791 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6075
72. 97028 Symplocos sp. C. Maknoi 5468
73. 98854 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-331
74. 100807 Symplocos sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-410
75. 101719 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6260
76. 104480 Symplocos sp. T. Khambai 503
77. 105215 Symplocos sp. C. Maknoi 6451
78. 106012 Symplocos sp. W. Pongamornkul 6488
79. 106456 Symplocos sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 911
80. 110740 Symplocos sp. N. Muangyen 1948
81. 113632 Symplocos sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-333
82. 114497 Symplocos sp. N. Muangyen 2041
83. 115421 Symplocos sp. C. Maknoi 5265
84. 116784 Symplocos sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-407
85. 117254 Symplocos sp. N. Muangyen 2521
86. 118288 Symplocos sp. K. Inthamma 176
87. 121024 Symplocos sp. N. Muangyen 3006
88. 122020 Symplocos sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1354
89. 122032 Symplocos sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1366

ปิด

QR code