ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 85377
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Polyalthia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 8025
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jul 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

T. Chaowasku
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub; flowers pale yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sukhothai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

133    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 217 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 217
2. 391 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 391
3. 497 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 497
4. 3531 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 3531
5. 8552 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 8552
6. 8702 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 8702
7. 9222 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 9222
8. 12514 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 12514
9. 12538 Polyalthia sp. P. Srisanga 299
10. 13752 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 13752
11. 15485 Polyalthia sp. S. Watthana 655
12. 16064 Polyalthia sp. P. Suksathan 1929
13. 19229 Polyalthia sp. S. Watthana & T. Riyapun 940
14. 20213 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1272
15. 20267 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1326
16. 20268 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1327
17. 20315 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1374
18. 20316 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 1375
19. 20513 Polyalthia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1412
20. 20533 Polyalthia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1432
21. 22681 Polyalthia sp. S. Watthana 1733
22. 29075 Polyalthia sp. S. Suddee et al. 2655
23. 23996 Polyalthia sp. C. Glamwaewwong 607
24. 29209 Polyalthia sp. S. Watthana 2208
25. 24612 Polyalthia sp. M. Norsaengsri s.n.
26. 25686 Polyalthia sp. C. Maknoi 223
27. 27242 Polyalthia sp. K. Wangwasit 051222-22
28. 27851 Polyalthia sp. C. Glamwaewwong 1249
29. 28945 Polyalthia sp. W. Nanakorn et al. 28945
30. 29873 Polyalthia sp. C. Maknoi 1465
31. 30994 Polyalthia sp. K. Kertsawang 700
32. 34436 Polyalthia sp. Warintorn K. 08-266
33. 34480 Polyalthia sp. Warintorn K. 08-311
34. 36148 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2770
35. 36152 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3652
36. 38581 Polyalthia sp. W. Pongamornkul 2431
37. 41199 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5588
38. 41216 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5605
39. 45131 Polyalthia sp. M. Tanaros 534
40. 46582 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 3553
41. 46699 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 2847
42. 47974 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 7143
43. 48423 Polyalthia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52038
44. 49016 Polyalthia sp. Shigeyuki Mitsuta T- 19433
45. 49031 Polyalthia sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Dhanee Phanichaphol T- 23263
46. 49131 Polyalthia sp. S. Watthana 3394
47. 49132 Polyalthia sp. S. Watthana 3395
48. 49575 Polyalthia sp. S. Gardner ST2267
49. 49582 Polyalthia sp. S. Gardner ST2420
50. 50625 Polyalthia sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 170
51. 50780 Polyalthia sp. S. Watthana 3509
52. 51322 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 2770
53. 51412 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7482
54. 51842 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7897
55. 52830 Polyalthia sp. Yin-Jiantao 1713
56. 53261 Polyalthia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7729
57. 54370 Polyalthia sp. T. Yingkhachorn 48
58. 54770 Polyalthia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1763
59. 54962 Polyalthia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1875
60. 55277 Polyalthia sp. S. Mattapha Sawai 327
61. 55281 Polyalthia sp. S. Mattapha Sawai 610
62. 55289 Polyalthia sp. P. Chantaranothai et al. 18
63. 56698 Polyalthia sp. Puangpen et al. N380
64. 57046 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9325
65. 57142 Polyalthia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 257
66. 57151 Polyalthia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 266
67. 57963 Polyalthia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9065
68. 58536 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9571
69. 58494 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9529
70. 60145 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 5934
71. 60146 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 5935
72. 62130 Polyalthia sp. D. Khrueasan MS-194
73. 62131 Polyalthia sp. D. Khrueasan MS-161
74. 62223 Polyalthia sp. Romklao Botanical Garden 0510/2555
75. 62461 Polyalthia sp. Romklao Botanical Garden 0401/2555
76. 62577 Polyalthia sp. W. Pongamornkul 2827
77. 62825 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 10037
78. 62925 Polyalthia sp. C. Lakoet 262
79. 63566 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6639
80. 63568 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6641
81. 63690 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 3636
82. 63693 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 3639
83. 66825 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 10423
84. 66855 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 10453
85. 67346 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8169
86. 67351 Polyalthia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8174
87. 72687 Polyalthia sp. C. Maknoi 4922
88. 73093 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 11261
89. 73136 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 11305
90. 73308 Polyalthia sp. C. Lakoet 0466
91. 74914 Polyalthia sp. C. Maknoi 6560
92. 76822 Polyalthia sp. W. Tanming 596
93. 76913 Polyalthia sp. W. Tanming 687
94. 76955 Polyalthia sp. M. Norsaengsri 11492
95. 79003 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-199
96. 79027 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-223
97. 79076 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-271
98. 79174 Polyalthia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-369
99. 81169 Polyalthia sp. C. Maknoi 7350
100. 82759 Polyalthia sp. C. Maknoi 7660
101. 82818 Polyalthia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2684
102. 82839 Polyalthia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2705
103. 83237 Polyalthia sp. W. Pongamornkul 4772
104. 84076 Polyalthia sp. W. Pongamornkul 4862
105. 84681 Polyalthia sp. K. Kertsawang 3462
106. 84683 Polyalthia sp. K. Kertsawang 3464
107. 84879 Polyalthia sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3958
108. 85498 Polyalthia sp. C. Maknoi 8197
109. 85551 Polyalthia sp. C. Maknoi 8250
110. 85582 Polyalthia sp. C. Maknoi 8281
111. 86126 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-130
112. 86302 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-306
113. 87258 Polyalthia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-004
114. 88032 Polyalthia sp. C. Maknoi 7718
115. 88056 Polyalthia sp. C. Maknoi 7742
116. 88075 Polyalthia sp. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3550
117. 89774 Polyalthia sp. C. Maknoi 4803
118. 90859 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3468
119. 91111 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3478
120. 91114 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3481
121. 90804 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3412
122. 91155 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3522
123. 91219 Polyalthia sp. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3657
124. 91249 Polyalthia sp. S. Sawangsawat 436
125. 94230 Polyalthia sp. N. Muangyen 1358
126. 94677 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4046
127. 95221 Polyalthia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-260
128. 95345 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4157
129. 95728 Polyalthia sp. W. Pongamornkul 6012
130. 105635 Polyalthia sp. C. Maknoi 7063
131. 110960 Polyalthia sp. K. Kertsawang 4529
132. 117325 Polyalthia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5122
133. 117780 Polyalthia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-150

ปิด

QR code