ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 85442
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dalbergia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 8090
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jul 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree, pod light green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

130    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 460 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 460
2. 4223 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 4223
3. 5999 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 5999
4. 6104 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 6104
5. 7219 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7219
6. 7658 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 7658
7. 8577 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8577
8. 8866 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 8866
9. 10557 Dalbergia sp. S. Watthana 57
10. 10800 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 10800
11. 10925 Dalbergia sp. Sucheera 1
12. 14684 Dalbergia sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 896
13. 18820 Dalbergia sp. W. Nanakorn 1126
14. 27518 Dalbergia sp. C. Maknoi 705
15. 28455 Dalbergia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-15B
16. 28882 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28882
17. 28884 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28884
18. 28886 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28886
19. 28896 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28896
20. 28944 Dalbergia sp. W. Nanakorn et al. 28944
21. 31472 Dalbergia sp. K. Kertsawang 733.1
22. 36606 Dalbergia sp. C. Maknoi 1926
23. 38170 Dalbergia sp. P. Wessumritt 53
24. 45326 Dalbergia sp. Jatupol K. 10-523
25. 45626 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS-349
26. 46554 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 3525
27. 47239 Dalbergia sp. Chusie KY155
28. 49863 Dalbergia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6383
29. 50746 Dalbergia sp. L. kamkom 02005
30. 53758 Dalbergia sp. C. Maknoi 3039
31. 57971 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9073
32. 58022 Dalbergia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9124
33. 60094 Dalbergia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2255
34. 62139 Dalbergia sp. D. Khrueasan MS350
35. 62289 Dalbergia sp. Romklao Botanical Garden 0576/2555
36. 64585 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3134
37. 66316 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3356
38. 66767 Dalbergia sp. C. Maknoi 4261
39. 68851 Dalbergia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089681
40. 69230 Dalbergia sp. Zhou-Shishun 6886
41. 70459 Dalbergia sp. C. Maknoi 3326
42. 71367 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 3807
43. 74998 Dalbergia sp. M. Norsaengsri 10863
44. 79086 Dalbergia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-281
45. 85401 Dalbergia sp. C. Maknoi 8049
46. 85402 Dalbergia sp. C. Maknoi 8050
47. 85300 Dalbergia sp. C. Maknoi 7948
48. 85639 Dalbergia sp. C. Maknoi 8338
49. 86128 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-132
50. 86411 Dalbergia sp. M. Wongnak 389
51. 87345 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-187
52. 87365 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-207
53. 86843 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 137/58
54. 86913 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 206/58
55. 87058 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 351/58
56. 89045 Dalbergia sp. N. Muangyen 636
57. 89068 Dalbergia sp. N. Muangyen 659
58. 89089 Dalbergia sp. N. Muangyen 680
59. 87526 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-368
60. 87537 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-379
61. 87551 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-391
62. 88416 Dalbergia sp. N. Muangyen 268
63. 88449 Dalbergia sp. N. Muangyen 301
64. 90339 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-262
65. 90370 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-292
66. 90550 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-471
67. 90637 Dalbergia sp. N. Muangyen 900
68. 91246 Dalbergia sp. S. Sawangsawat 432
69. 91880 Dalbergia sp. N. Muangyen 1248
70. 94264 Dalbergia sp. N. Muangyen 1392
71. 94541 Dalbergia sp. N. Muangyen 1668
72. 94542 Dalbergia sp. N. Muangyen 1669
73. 95152 Dalbergia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-191
74. 95632 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 5993
75. 95795 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6079
76. 96392 Dalbergia sp. Mahasarakham University 75
77. 96533 Dalbergia sp. C. Glamwaewwong 049/60
78. 98328 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-208
79. 98505 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-385
80. 98715 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-192
81. 101152 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6173
82. 101182 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6203
83. 104910 Dalbergia sp. C. Maknoi 6066
84. 105483 Dalbergia sp. C. Maknoi 6826
85. 106324 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 779
86. 106870 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 581
87. 106910 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 621
88. 106468 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 923
89. 106807 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 527
90. 106809 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 529
91. 106994 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 706
92. 106998 Dalbergia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 710
93. 107078 Dalbergia sp. C. Maknoi 4843
94. 108368 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6576
95. 108357 Dalbergia sp. W. Pongamornkul 6565
96. 109808 Dalbergia sp. TLBG 167
97. 109892 Dalbergia sp. TLBG 454
98. 109899 Dalbergia sp. TLBG 472
99. 109966 Dalbergia sp. TLBG 563
100. 111357 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-305
101. 111689 Dalbergia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-212
102. 111985 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9151
103. 112024 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9111
104. 112025 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer), Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9109
105. 112060 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9071
106. 112067 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9063
107. 112069 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9061
108. 112080 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9049
109. 112105 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9022
110. 112106 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9021
111. 112166 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8811
112. 112178 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8830
113. 112194 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8850
114. 112198 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8854
115. 112476 Dalbergia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1253
116. 116757 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-380
117. 113135 Dalbergia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6740
118. 113227 Dalbergia sp. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai (Photographer) & Butapha Kongkeow 9048
119. 113280 Dalbergia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3973
120. 113341 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-42
121. 113378 Dalbergia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-79
122. 113963 Dalbergia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-213
123. 114291 Dalbergia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4493
124. 115228 Dalbergia sp. W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 763
125. 115463 Dalbergia sp. C. Maknoi 5381
126. 115798 Dalbergia sp. K. Wangwasit 180322-48
127. 116477 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-101
128. 116586 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-210
129. 116726 Dalbergia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-349
130. 118474 Dalbergia sp. K. Inthamma 373

ปิด

QR code